ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการ ราคา
 ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram พร้อมอัลตร้าซาวด์
 2,200.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram พร้อมอัลตร้าซาวด์
+ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)
 2,700.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
📢  โปรโมชั่นพิเศษ จอง-จ่าย SAVE กว่า เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
ใครบ้าง ควรตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
- ผู้หญิง อายุ 35 - 40 ปี เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจเป็นประจำทุกปี
- บุคคลในครอบครัว หรือญาติด้านมารดา มีประวัติมะเร็งเต้านม

ควรตรวจมะเร็งเต้านมช่วงใด
ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการตรวจ คือ 7 - 14 วันหลังมีประจำเดือน เพราะช่วงที่ใกล้มีประจำเดือน เต้านมจะมีการคัดตึงตามธรรมชาติ ทำให้เจ็บเต้านมขณะทำแมมโมแกรมได้
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- เข้ารับบริการได้ ในวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08:00 - 17:00 น./ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 15:00 น.
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ศัลยกรรม (10437)
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

📢  โปรโมชั่นพิเศษ จอง-จ่าย SAVE กว่า เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram พร้อมอัลตร้าซาวด์ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram พร้อมอัลตร้าซาวด์ + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน