รากฟันเทียม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
03-ม.ค.-2563 ถึง 31-มี.ค.-2563

"ใช้ชีวิตแบบราบรื่น คืนคุณภาพชีวิต ให้ดีขึ้น..อย่างมั่นใจ"
โปรโมชั่นรากฟันเทียม Straumann 59,000.-/ซี่
(อุปกรณ์ครอบฟัน และวางแผนการรักษาด้วย X-Ray Cone Beam CT)
เพื่อความแม่นยำในการฝังรากเทียม

**วันนี้ 31 มี.ค 2563
**อัตราดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ


ทำไมต้องรากเทียม  Straumann
  • วัสดุ เกรด Premium คุณภาพมาตรฐานระดับสากล นำเข้าจากประเทศ Switzerland
  • ไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย
  • การปลูกรากเทียม Straumann ไม่ทำให้สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียง
"เพิ่มความมั่นใจในการพูด การออกเสียง เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยว ใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ"

ศูนย์ทันตกรรม และรากเทียม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
สถานพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ผ่านการ
รับ รอง "คลินิกทันตกรรมคุณภาพ"
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยการให้บริการด้านทันตกรรม เพื่อพัฒนาสู่ Thai Dental Clinic Accreditation (TDCA)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทันตกรรม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 4 โทร. 0-2271-7000 ต่อ 10493-94