โปรแกรมเจาะชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
04-เม.ย.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมผ่าตัดจำนวนวันนอนราคา
เจาะชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ
Vacuum : VABE 
Day case
เริ่มต้น 65,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
เจาะชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ
Vacuum : VABE
2 วัน 1 คืน เริ่มต้น 85,000.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)


รายละเอียดโปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย

1. ค่าแพทย์ผ่าตัด แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และค่าวิสัญญีแพทย์ เหมาจ่ายเฉพาะโปรแกรมที่กำหนด
2. ค่าเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ และยาที่จำเป็นในการผ่าตัด ตามรายการที่กำหนด
3. ค่าห้องพักฟื้นประเภท ห้องเดี่ยว Standard คลิก จำนวนวันนอน ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม (สำหรับแพ็กเกจ เจาะชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ ราคา 85,000.-)
4. ค่าเวชภัณฑ์ และยาพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่พักในโรงพยาบาล
5. การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด

โปรแกรมผ่าตัดเหมาจ่าย ไม่รวมรายการ ดังนี้

1. ค่ารายการตรวจทางห้องปฎิบัติการก่อนการผ่าตัด
2. ค่าแพทย์ที่ปรึกษาร่วมวินิจฉัย นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่ม หรือมีความต้องการพิเศษในการผ่าตัด
4. ค่าใช้จ่ายในการให้เลือด และส่วนประกอบของเลือดนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่าเวชภัณฑ์ และยาที่จ่ายให้สำหรับกลับบ้าน
6. กรณีที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ หรือมีการผ่าตัดเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดที่ระบุ คิดค่าบริการส่วนเกินตามค่าใช้จ่ายจริง
7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักเพื่อเตรียมพร้อมก่อนผ่าตัด

เงื่อนไขการรับบริการ

- แพ็กเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566
- การใช้แพ็กเกจขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ผู้ผ่าตัด
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือนัดหมาย ได้ที่ 1772 กด 2 กด 3 ต่อ ศัลยกรรม
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล