ความซับซ้อนของโรคและเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภท "จะไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องกังวลอีกต่อไป"
09-ก.ย.-2563