นพ. เขม โสวิรัชน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน, อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ. พรพงศ์ กิ่งวัฒนากุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นัดหมายแพทย์
พญ. เบญจวรรณ ตันติพงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
พญ. วชิราภรณ์ ไทยประยูร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occ Med)

นัดหมายแพทย์
พญ. วรางคณา ศิริรัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์