นพ. ธนุศักดิ์ ศรีใจ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. ภักดี สรรค์นิกร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์เฉพาะทางหูคอจมูก เชี่ยวชาญด้านมะเร็งศีรษะและลำคอ

นัดหมายแพทย์
นพ. ภิญโญ เปลี่ยนรังษี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.กิตติชัย มงคลกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
พญ. ปริฉัตร ต.ศรีวงษ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์