พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง

กุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
เสาร์ 13:00 - 16:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 

แพทยสภา

หลักสูตร Satir’s Systemic Therapy Workshop 5 ระยะ 3.5 ปีในประเทศไทย  

John and Kathyline Maki Banmen

การบำบัดรักษาพิเศษ

จิตบำบัดรายบุคคล

      จิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ ( Satir’s Systemic Therapy)

      การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรม

      ครอบครัวบำบัด

      พฤติกรรมบำบัด

       การกระตุ้นพัฒนาการ

การตรวจประเมินพิเศษ

     การตรวจรับรองความพิการ

     การตรวจขอใบรับรองแพทย์ ประเมินสุขภาพจิตก่อนสมัครงาน/เรียน

กลุ่มโรค

ความเครียด และการปรับตัว

โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า อารมณ์สองขั้ว

โรควิตกกังวล เช่น แพนิค กลัวเป็นโรคร้าย กลัวการเข้าสังคม กลัวสิ่งของ

โรคย้ำคิดย้ำทำ

โรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย จิตใจ

โรคจิตเภท โรคจิตชนิดอื่นๆ

โรคออทิสติก

โรคแอสเพอร์เกอร์

โรคสมาธิสั้น

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

โรคติกส์ และกลุ่มอาการทูเร็ต (Tics and Tourette Syndrome)

กลุ่มอาการหรือพฤติกรรมผิดปกติ

ปัญหาการนอน เช่น นอนไม่หลับ นอนหลับยาก ฝันรบกวน นอนหลับไม่สนิท

ปัญหาการกิน เช่น การรับประทานมาก/น้อย ผิดปกติ เบื่ออาหาร

คิดลบ คิดมาก กังวลง่าย ตื่นเต้นง่าย ความรู้สึกผิด
อารมณ์ผิดปกติ เช่น หงุดหงิดง่าย เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่มีความสุข

ผิดหวัง สูญเสียคนสำคัญ

อารมณ์รุนแรง คิดมาก แยกตัวไม่เข้าสังคม ไม่มั่นใจในตัวเอง

ปัญหาพฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกมส์

พฤติกรรมซ้ำๆ เช่น ดึงผม กัดเล็บ โกหก

ความคิดหวาดระแวง หูแว่ว ภาพหลอน หลงผิด

ปัญหาความสัมพันธ์ ในครอบครัว คู่สมรส ความรัก

ปัญหาพัฒนาการเด็ก
 ไม่พูด พูดช้า

อาการอยู่ไม่นิ่ง ซน ก้าวร้าว