นพ. ภิญโญ เปลี่ยนรังษี

Information Not found.

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 18:30
พุธ 08:00 - 12:00
พฤหัสบดี 08:00 - 19:00
ศุกร์ 08:00 - 12:00

วันเวลาปฏิบัติงาน

วันจันทร์                        เวลา      08.00-16.30 น.

วันอังคาร                       เวลา      08.00-18.30 น.

วันพุธ และ ศุกร์              เวลา      08.00-12.00 น.

วันพฤหัสบดี                  เวลา      08.00-12.00 น. และ 16.00-19.00 น.