นพ.ปริย วิมลวัตรเวที

Information Not found.

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
เสาร์ 13:30 - 15:30
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
ประกาศนียบัตร 
หลักสูตรสถาบันการศึกษา
แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 25 และแพทย์ฝังเข็มชั้นสูง รุ่นที่ 1   สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยเฉิงตู  
โรคระบาด University of Hong Kong, Hong kong  
การตรวจวินิจฉัยอัลตราซาวน์ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
National Taiwan University Hospital, Taiwan
การตรวจวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า
Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, USA
การตรวจและรักษาภาวะกลืนลำบาก
Fujita University Toyoake, Aichi, Japan