แผนที่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

  • 670/1 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-271-7000 Fax : -
  • E-mail : paolo@paolohospital.com