บำบัดรักษามะเร็ง
15-พ.ค.-2566
       เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 5 อันดับแรกของมะเร็งที่เกิดขึ้น ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูด ซึ่งมะเร็งสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตหรือเกิดจากกรรมพันธุ์

       ในปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งมีทางเลือกในการรักษาที่หลากลายขึ้น ซึ่งแต่วิธีการรักษาอาจไม่ตอบสนองกับตัวผู้ป่วยเสมอไป ทางโรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล จึงได้เตรียมทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา และทีมบุคลากรจากสหสาขาในการดูแล และให้บริการผู้ป่วยเฉพาะบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสม ทั้งประเภทของโรค และสภาพร่างกายที่ตอบสนองได้ดีขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง และปัญหาจากผลการรักษาที่เคยประสบมาก่อน อาทิ อาการแพ้ โรคแทรกซ้อนระหว่างการรักษา เป็นต้น

สิทธิประโยชน์เมื่อเข้ารับการรักษา ที่คลินิกบำบัดรักษามะเร็ง โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
       โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง เนื่องจากต้องมีระยะเวลาการรักษาที่ยาวนาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และไม่สามารถรอการรักษาได้ อีกทั้งรวมถึงปัญหาการรักษาที่เคยประสบมาก่อน จากกรณีดังกล่าว เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และแก้ปัญหาเรื่องการรอคอยการรักษาของผู้ป่วยเฉพาะรายบุคคล ได้ดังนี้
1. ส่วนลดค่าห้องพัก 50% (เฉพาะหมวดค่าห้อง ยกเว้นค่าห้อง ICU) ห้องพักถูกออกแบบอย่างเป็นสัดส่วน แยกโซนพักฟื้น และโซนรับรองผู้มาเยี่ยมหรือญาติ
2. ส่วนลดค่า Lab 15% (ทั้ง OPD และ IPD เฉพาะ Lab ใน รพ.) ในกรณีที่มีการตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะลดค่าบริการตรวจ Lab 15%
3. ส่วนลดค่า X-Ray 25% (ทั้ง OPD และ IPD ไม่รวมการตรวจ Pet CT-Scan) ในกรณีที่มีการตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะลดค่าบริการตรวจ X-Ray 25%
4. ทีมสหสาขาดูแลตลอดการรักษา ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการรักษา อาทิ แพทย์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง ทีมเภสัชกร ดูแลการให้ยาทุกขั้นตอน ทีมนักกำหนดอาหาร ให้คำแนะนำด้านโภชนาการตลอดการพักฟื้น ทีมนักกายภาพบำบัดฟื้นฟูหลังผ่าตัด เพื่อผู้ป่วยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดการรักษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร 1772 ต่อ คลินิกบำบัดรักษามะเร็ง