ทำความรู้จักปอดอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
19-ก.พ.-2564

การรักษาปอดอักเสบ
ทำได้โดยการให้ยาปฎิชีวนะ หากเป็นเชื้อไวรัสก็จะมีในเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มียาต้านไวรัส ส่วนไวรัสอื่นๆ ยังไม่มียารักษา จึงต้องรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น ให้ผู้ป่วยดื่มสารน้ำมากๆ เพื่อให้เสมหะเหนียวข้นในส่วนของการให้ออกซิเจนจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหอบ เหนื่อย อาจให้ยาขยายหลอดลมในกรณีที่ตรวจร่างกายแล้วมีภาวะหลอดลมตีบ อาจมีการส่งตัวทำกายภาพบำบัดทรวงอก เพื่อเป็นระบายเสมหะได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 0-2271-7000 ต่อ โรคระบบทางเดินหายใจ