เทคโนโลยีรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
16-ต.ค.-2564
title       นวัตกรรมการรักษาช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษา โดยนำเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษา เข้ามาเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ

การตรวจการไหลเวียนหลอดเลือดคอที่เลี้ยงสมอง (Carotid Duplex Ultrasounds)
      เป็นการตรวจหลอดเลือดใหญ่จากคอที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้า และตรวจหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูน หรือคราบไขมัน (Plaque) เกาะอยู่ภายในหลอดเลือด หรือไม่ และสามารถวัดขนาดของ Plaque ได้ เพราะหากมีการหนาตัวมากขึ้น จะทำให้เลือดไหล

เวียนไม่สะดวก และอาจทำให้เส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบ หรือตัน การตรวจด้วยวิธีนี้มีข้อจำกัดในผู้ที่คอสั้นมาก คอหนามาก จะทำให้เห็นหลอดเลือดได้ไม่ชัดเจน การตรวจดังกล่าวไม่มีผลข้างเคียง ปลอดภัย ไม่เจ็บปวด ทำซ้ำได้โดยไม่มีอันตราย ผู้เข้ารับการตรวจสามารถเข้ารับการบริการได้โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

การตรวจการไหลเวียนของหลอดเลือดสมอง(Transcranial Doppler: TCD)
      การตรวจหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักการสะท้อนคลื่นเสียง เป็นการตรวจที่มีความปลอดภัย ไม่เจ็บปวด เชื่อถือได้ และราคาไม่สูง การตรวจชนิดนี้ใช้เพื่อตรวจหาความเร็วของการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดสมอง ภาพที่ได้จากการตรวจจะถูกสร้างขึ้นจากความถี่ที่เปลี่ยนไป สามารถช่วยประเมินผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตจากหลอดเลือดตีบ และช่วยติดตามสภาพของหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักได้ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจมีประวัติการผ่าตัดตา หรือใส่คอนแทคเลนส์ แพทย์จะไม่ตรวจบริเวณตา

การตรวจจากเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
      เป็นการถ่ายภาพเอกซเรย์สมองด้วยสนามแม่เหล็กที่สามารถให้รายละเอียดของสมองได้ชัดเจน โดยสามารถตรวจพบการตีบตันของหลอดเลือดสมองได้ตั้งแต่ระยะแรก จะมีข้อห้ามในผู้ป่วยที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีประวัติฝังโลหะไว้ในร่างกาย ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) หรือเคยผ่าตัดใส่คลิปในสมอง (Aneurysmal-Cripping) ผู้เข้ารับการตรวจสามารถเข้ารับการบริการได้โดยไม่ต้องงดน้ำ งดอาหารนวัตกรรมใหม่ทางการรักษาที่เลือกได้

เครื่องเอกซเรย์ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือด Bi-Plane Digital Subtraction Angiography (Bi-plane DSA)
      อีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา เครื่องสำหรับตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดแขน ขา และหลอดเลือดทั่วร่างกาย นับเป็นหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคโดยไม่ต้องผ่าตัด หรือเรียกว่ารังสีร่วมรักษา เครื่อง Bi-plane DSA นั้น สามารถถ่ายภาพได้ ใน 2 ระนาบพร้อมๆ กัน คือ ด้านหน้า และด้านข้าง ภาพที่ได้มีคุณภาพสูง คมชัดให้ภาพเสมือนจริงเป็นภาพ 3 มิติ ช่วยให้เห็นพยาธิสภาพของเส้นเลือดส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้คนไข้ได้รับรังสี และสารทึบรังสีน้อยลง มีความปลอดภัยมากขึ้น ใช้เวลาน้อยลง สะดวกและรวดเร็วสำหรับแพทย์ มีส่วนช่วยในการวินิจฉัยอาการของโรค โดยเฉพาะโรคที่ต้องอาศัยการวินิจฉัยอย่างทันท่วงที เช่นโรคหลอดเลือดสมอง เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น เรียกได้ว่าเป็นอีกช่องทางที่ดีในการรักษา เนื่องจากไม่ต้องผ่าตัดเปิดเส้นเลือด ใช้วิธีรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดใหญ่ตีบตัน เพิ่มการไหลเวียนเลือดของเส้นเลือดที่อุดตัน ในรายที่อาการรุนแรงมีวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การใช้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดแดง เพื่อให้ยาเข้าไปถึงลิ่มเลือดที่อุดตันมากที่สุด ต่อมามีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อไปดึง หรือลากลิ่มเลือดนั้นโดยตรง และสุดท้ายมีการใส่บอลลูนถ่างขยายเส้นเลือด ซึ่งสามารถช่วยรักษาโรคเส้นเลือดได้หลายชนิดอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ โรคระบบประสาทและสมอง