มีลูกยากอาจเพราะอ้วน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
29-มี.ค.-2566
       ภาวะมีบุตรยาก คือ การที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ แม้มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ และไม่ได้คุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสาเหตุของภาวะมีบุตรยากเกิดได้จากทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
• สุขภาพทางกาย โรคประจำตัวต่าง ๆ
• สุขภาพทางจิต ความเครียด
• การใช้ยาหรือสารเสพติด
       สำหรับสุขภาพทางกาย โรคอ้วนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก โดยโรคอ้วนเองมีพยาธิสภาพที่ส่งผลโดยตรงต่อระดับฮอร์โมนเพศชาย และหญิง ในเพศชายโรคอ้วนส่งผลต่อการผลิตอสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรง และปริมาณที่เพียงพอ ในเพศหญิงโรคอ้วนส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของรังไข่ กระบวนการตกไข่ โรคถุงน้ำรังไข่ การหนาตัวของเยื่อบุโพรงมดลูกที่เหมาะสมต่อการตั้งครรภ์

       โรคอ้วนเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงภาวะแท้งบุตร ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ทารกน้ำหนักตัวผิดปกติ คลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคอ้วนยังพบโรคร่วมอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคเบาหวาน ภาวะดื้ออินซูลิน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคทางจิตเวชบางชนิด ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากโดยตรง และส่งผลต่อการดำเนินการตั้งครรภ์ และความเสี่ยงของการตั้งครรภ์และการคลอดด้วย
การรักษาโรคอ้วนในปัจจุบันประกอบด้วย การควบคุมอาหาร การออกกำลังกายที่เหมาะสม การใช้ยาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ หรือแม้กระทั่งการผ่าตัดลดน้ำหนัก โดยแนะนำปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี
สูตินรีแพทย์และแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ คลินิกลดน้ำหนัก Weight wellness clinic
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09:00 - 17:00 น.