เครื่องดื่มที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
             การดูแลเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นๆ มากกว่ารสชาติ หรือความชอบของผู้ดื่มเพียงอย่างเดียว หากจำเป็นจะต้องดื่มแต่รสชาติไม่ดี หรือไม่ถูกใจ ก็ทำได้ด้วยการปรับปรุงรสชาติของเครื่องดื่ม แต่ถ้าเครื่องดื่มที่ผู้สูงอายุชอบมีปริมาณน้ำตาลสูงเกินไป ก็ไม่แนะนำให้ดื่มเช่นกัน

น้ำเปล่าบริสุทธิ์ดีที่สุด สำหรับผู้อายุและทุกเพศทุกวัย 

               น้ำเปล่า เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ให้พลังงาน แต่มีความจำเป็นต่อการนำพาสารอาหารต่างๆ ไปยังอวัยวะภายในร่างกาย ช่วยให้ผิวพรรณสดใสและเกิดความสดชื่น น้ำที่ดื่มควรเป็นน้ำสะอาด นอกจากนี้ ไตในผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพในการขับถ่ายของเสียน้อยลง การดื่มน้ำมากๆ จะช่วยให้มีน้ำผ่านไปที่ไตมากพอที่จะช่วยไตขับถ่ายของเสียได้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุจึงควรดื่มน้ำสะอาด อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว

เครื่องดื่มที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

ชา กาแฟ น้ำอัดลมดื่มได้ แต่ต้องระวังท้องผูก

                 ผู้สูงอายุบางคนมีอาการท้องผูก หรือนอนไม่หลับจากการดื่มน้ำชาหรือกาแฟ ลูกหลาน หรือตัวผู้สูงอายุเอง ควรจะสังเกตอาการหลังจากดื่มชาหรือกาแฟด้วย ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคหากท้องผูก นอกจากนี้น้ำอัดลมมักทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะมาก ทำให้มีอาการอึดอัด เกิดความไม่สบายหลังดื่ม จึงควรหลีกเลี่ยง ในกรณีที่ไม่มีอาการดังกล่าวก็สามารถดื่มได้ แต่ไม่ควรมากหรือบ่อยเกินไป เพราะเครื่องดื่มชนิดนี้ให้น้ำตาลเพียงอย่างเดียว ทำให้อิ่ม รับประทานอาหารได้น้อยลง และทำให้อ้วนได้ หากดื่มในปริมาณมากและดื่มทุกวัน

แอลกอฮอล์เพียงเล็กน้อยก่อนอาหาร ช่วยเจริญอาหารได้

                ครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ วิสกี้ แอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มเหล่านี้สามารถทำร้ายตับได้ ดังนั้น ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆ จึงพบว่าเป็นตับแข็ง และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการขาดสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่ได้ แต่การดื่มเพียงเล็กน้อยก่อนอาหารก็สามารถช่วยให้เจริญอาหารได้ ขอเน้นย้ำว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

เครื่องดื่มที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

เครื่องดื่มที่มีใยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายได้ดี

             ผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องท้องผูกอยู่เสมอ ใยอาหารจึงสามารถช่วยเพิ่มปริมาณของอุจจาระและอุ้มน้ำไว้ ทำให้อุจจาระไม่แข็งตัว ช่วยกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ เกิดการขับถ่ายได้สะดวก ผู้สูงอายุจึงควรได้รับใยอาหารให้เพียงพอ เช่น เครื่องดื่มประเภทธัญพืช ผัก ผลไม้ปั่น และควรเลือกผักผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อย 
           
อย่างไรก็ตาม เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ ควรใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสม หากผู้สูงอายุท่านใดที่มีโรคประจำตัวที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแนะนำให้ปรึกษากับนักโภชนาการ หรือแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือติดตามผลการรักษาโรคประจำตัวที่เป็นอยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
Tel : 02 271 7000 ต่อ 40498 สายด่วน พว.รัตนา เกิดคล้าย โทร.09-5908-3684, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185