รับมือโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
31-ม.ค.-2563
รู้หรือไม่ว่า!! ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมากกว่า 2 ล้านคน ทุกๆ 3 วินาที จะมีคนกระดูกหัก โรคกระดูกพรุนทำให้พิการและเสียชีวิต 1/5 เสียชีวิตในปีแรกหลังจากกระดูกสะโพกหัก 1/3 พิการถาวร ต้องการคนดูแล
หลายโรคที่ทำให้เราเจ็บป่วย เราสามารถรู้ได้ล่วงหน้า จากอาการและสัญญาณต่างๆ จึงทำให้รีบรักษาและหายขาดได้ แต่สำหรับ “กระดูกพรุน” คือภัยเงียบอย่างแท้จริงที่รุกคืบคุณมานานปีโดยที่คุณมิอาจรู้ตัวมาก่อน จนวันหนึ่งเกิดกระดูกหักเพียงเพราะสาเหตุเล็กน้อย!
โรคกระดูกพรุนคืออะไร?
โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีความแข็งแกร่งของกระดูก (bone strength) ลดลง ส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหัก ความแข็งแกร่งของกระดูกในนิยามนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ความหนาแน่นของกระดูก (bone density) และคุณภาพของกระดูก (bone quality)

อาการแสดงของโรคกระดูกพรุนโดยทั่วไปอาการแสดงของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมักจะมี 2 ระยะคือ
1. ในระยะเริ่มต้นที่มวลกระดูกเริ่มลดลงเรื่อยๆ ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการอะไรเลย ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นในผู้หญิงที่เริ่มหมดประจำเดือน และมีปัจจัยเสี่ยง ช่วงนี้สามารถตรวจสอบได้จากการวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกเท่านั้น
2. ในระยะที่กระดูกพรุนชนิดรุนแรง คือ มีกระดูกโปร่งบางมาก ร่วมกับมีกระดูกสันหลังหักยุบ หรือการเกิดกระดูกสะโพกหัก ซึ่งผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดหลัง หลังโก่งค่อม และสังเกตได้ว่าส่วนสูงของผู้ป่วยลดลงในบางครั้งอาการปวดหลังอาจจะร้าวมาที่บริเวณหน้าอก หลังโก่ง ทานข้าวได้น้อยลง อืดท้องแน่นท้อง มักจะพบได้ในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป บางครั้งอาจเกิด กระดูกหักที่ตำแหน่งบริเวณข้อมือ กระดูกหักง่าย ปวดเมื่อยตามร่างกาย
อาการแสดงของโรคกระดูกพรุน
1. มีกระดูกหักจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย
2. ปวดกระดูก
3. หลังโก่งหรือตัวเตี้ยลง

ทำความรู้ 4 ปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ที่ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้
• ความชรา
• สตรีภายหลังหมดประจำเดือนหรือประจำเดือนหมดก่อนอายุ 45 ปี
• ผ่าตัดรังไข่ออก
• กรรมพันธุ์
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุนที่สามารถป้องกันได้เช่นกันคือ
1. มีรูปร่างผอม
2. ได้รับอาหารไม่เพียงพอ
3. ดื่มสุราหรือสูบบุหรี่จัด
4. ไม่ชอบออกกาลังกาย

ศูนย์กระดูกและข้อ อาคาร 4 ชั้น 1 โทร.02-2717000 ต่อ 40129,40135