ดูแลตัวเองอย่างไร? หลังการถอนฟัน และผ่าตัดภายในช่องปาก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
ข้อปฏิบัติหลังการถอนฟัน
และผ่าตัดภายในช่องปาก

1. กัดผ้าก๊อซให้นิ่งบริเวณแผล นาน 30 – 60 นาที หลังจากการถอนฟัน หรือผ่าตัด แล้วคายผ้าทิ้ง
2. ใน 48 – 72 ชั่วโมง หลังการผ่าตัดใช้น้ำแข็งห่อประคบนอกปาก บริเวณที่ถอนฟัน หรือบริเวณที่ผ่าตัด
3. งดการกลั้วปากแรงๆ ใน 24 ชั่วโมงแรก จากนั้นใช้น้ำยาบ้วนปาก หรือน้ำเกลืออุ่นๆ (น้ำอุ่น 1 ถ้วยผสมกับน้ำเกลือ ครึ่งช้อนชา) บ้วนเบาๆ โดยเฉพาะภายหลังรับประทานอาหาร
4. แปรงฟันทำความสะอาดในช่องปากตามปกติ เพียงแต่ระวังแผลที่ถอนฟัน หรือผ่าตัด
5. หากมีอาการปวด สามารถรับประทานยาแก้ปวดพาราเซตามอล ครั้งละ 1 เม็ด (เวลาห่างกัน 6 ชั่วโมง) หรือทานยาแก้ปวดตามที่แพทย์สั่ง
6. ไม่ใช้นิ้วมือ ไม้จิ้มฟัน แคะบริเวณแผล และไม่ควรดูดแผลเล่น
7. ทำกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ งดการออกกำลังกายหนักหน่วง ในช่วง 2 - 3 วันแรก
8. งดสุรา ของมึนเมา และ/ หรืองดสูบบุหรี่ 5 - 7 วันหลังการผ่าตัด
9. รับประทานอาหารอ่อน นิ่ม 5 – 7 วัน เลี่ยงอาหารรสจัด ร้อนจัด เย็นจัด และของหยาบแข็ง
10.หากมีอาการ หรือรู้สึกผิดปกติ สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ทันที
11. หากได้รับการเย็บแผลให้กลับมาตัดไหม ภายหลังจากการถอนฟัน หรือทำผ่าตัดแล้ว ประมาณ 7 – 14 วัน


Post-Operative Instructions for Extractions and Oral Surgery
1.To prevent excessive bleeding, please keep the gauze pad in place firmly by putting your teeth together for 30 – 60 minutes.
2.In the first 48 to 72 hours after surgery, please have cold compression at your cheek on the same side of surgical wound.
3.Rinse your mouth gently the first day after extraction. The next day, you may rinse to freshen your mouth using plain or lukewarm salt water after meals (One half teaspoons of salt in a glass of lukewarm water.
4.You may brush your teeth as usual but mind the affected area.
5.In case of pain, take 1 tablet of painkiller such as Acetaminophen/Paracetamol, should pain still persist, continue taking painkiller every 6 to 8 hours.
6.Do not disturb the affected area with fingers, toothpick, nor touch or suck it.
7.Please continue daily activity but avoid vigorous exercise for a few days.
8.Please avoid alcoholic drinks and cease smoking if possible for 5 – 7 days.
9.Solf diet is recommended for 5 – 7 days, Please avoid food and drinks which are too hot or to cold, spicy, and coarse texture.
10.In case of any unusual events or discomfort please do not hesitate to contact our hospital.
11.Please come back for stitch removal in 7 – 14 days.

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ทันตกรรม อาคาร 1 ชั้น 4 
โทร 02-2717000 ต่อ ทันตกรรม