การให้ฮอร์โมนทดแทนสำหรับวัยทอง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-ม.ค.-2564
วัยทอง เป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวเข้ากับสังคม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในกรณีที่มีอาการต่างๆ มาก เช่น รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเปลี้ยเพลียแรง ซึมเศร้า นอนหลับไม่สนิท หงุดหงิด โมโหง่าย หรือตรวจพบความผิดปกติ เช่น กระดูกบาง หรือกระดูกพรุน และมีความจำเป็นจะต้องได้รับฮอร์โมนเพิ่มเติม แพทย์จะพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนตามความเหมาะสมในแต่ละราย ฮอร์โมนทดแทน คืออะไร?
ฮอร์โมนทดแทน คือการรักษาวัยทองโดยใช้ยากลุ่มฮอร์โมน ในสุภาพสตรีจะใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชนิดสกัดจากธรรมชาติ (Bio identical Hormone) ที่มีโครงสร้างเดียวกับฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกาย ซึ่งอาจให้ร่วมกับฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่ง คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่นิยมใช้ชนิดที่ได้มาจากธรรมชาติในรูปแบบยารับประทาน นอกจากนี้ แพทย์อาจพิจารณาให้ในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ ให้ทางผิวหนัง เจล แผ่นแปะ การสอดทางช่องคลอด หรือการพ่นเข้าจมูก ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับตับ ระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคเบาหวาน ภาวะไขมันในเลือดสูง ปวดศีรษะแบบไมเกรน  ในกรณีของการให้ฮอร์โมนทดแทนในเพศชายก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนในรูปแบบยารับประทานเป็นชนิดยาฉีดเพื่อให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น สบายกายสบายใจ และให้ผลพลอยได้ในเรื่องปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ทั้งนี้ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีหลายสาเหตุ ไม่ได้มาจากการลดลงของฮอร์โมนเพศเพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของการใช้ฮอร์โมนทดแทน สุภาพสตรี : สามารถช่วยรักษาอาการในวัยหมดระดู โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอาการทางอวัยวะสืบพันธุ์ เช่น ช่องคลอดแห้ง เยื้อบุของช่องคลอดบางลง ขาดความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นจนเกิดอาการอักเสบ
สุภาพบุรุษ : สามารถช่วยลดปัญหาอ่อนเพลีย ไม่มีแรง ความต้องการทางเพศลดลง มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง นอกจากนี้ ยังช่วยลดอาการซึมเศร้า เหนื่อยง่าย ใจสั่น นอนไม่หลับ ทำให้ผิวหนังเต่งตึง และชุ่มชื้น ลดอาการผิวหนังอักเสบ ช่วยเพิ่มระดับของความจำ มีสมาธิมากขึ้น เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก อย่างไรก็ตาม ผลของการได้ฮอร์โมนทดแทนจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสุขภาพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

ข้อห้าม หรืออาการข้างเคียงของฮอร์โมนทดแทน มีหรือไม่?
ฮอร์โมนทดแทนจะให้ในปริมาณต่ำเท่ากับระดับปกติเท่านั้น ไม่มีการให้เกินขนาด ดังนั้นอาการข้างเคียงจึงมีน้อย ซึ่งอาการข้างเคียงของฮอร์โมนทดแทนในสตรีที่พบได้ คือเลือดออกทางช่องคลอด ส่วนใหญ่พบได้ในช่วงแรกที่เริ่มใช้ แต่เมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอเลือดที่ออกทางช่องคลอดจะหายไปเอง นอกจากนี้อาจมีอาการเจ็บเต้านม อาการปวดศีรษะไมเกรน ซึ่งจะเป็นในช่วงแรกที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนเท่านั้น สำหรับสุภาพบุรุษมีข้อห้ามการให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนในผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก เนื่องจากฮอร์โมนเพศชายสามารถกระตุ้นมะเร็งต่อมลูกหมากให้ลุกลามไปได้เร็วขึ้น โดยแพทย์จะพิจารณาว่าสมควรใช้หรือไม่ ควรใช้อย่างไร พร้อมมีการนัดตรวจติดตามเพื่อประเมินผลการรักษา อย่างไรก็ตาม การให้ฮอร์โมนทดแทนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการดูแลสุขภาพเท่านั้น สิ่งที่สำคัญ คือวิถีการดำเนินชีวิตที่จะต้องออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด ซึ่งองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติแห่งวัยไปได้อย่างไม่มีปัญหา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 02 271 7000 ต่อ 40498 สายด่วน พว.รัตนา เกิดคล้าย โทร.09-5908-3684, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185