“อย่าให้อาการปวด มาจำกัดความสุขของชีวิตเรา” อ่านต่อ คุณวนิดา เจริญบุญมา ผู้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้ง 2 ข้าง