เนื้องอกในมดลูก ชื่อที่ได้ยินแล้ว หลายคนอาจตกใจเมื่อต้องตกอยู่ภาวะนี้ หรือกังวลกันอยู่ไม่น้อย จริงๆ แล้วโรคนี้อาจไม่น่ากลัวอย่างที่คิด อ่านต่อ ประสบการณ์ผ่าตัดเนื้องอกในมดลูก....คุณวรรณวิบล แสงเดือน