ปัญหาสุขภาพทางนรีเวช บางรายอาจสามารถรักษาด้วยการรับประทานยา แต่บางรายจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด อ่านต่อ แชร์ประสบการณ์ “ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก” ผ่านกล้อง