ผมได้พบกับคุณหมอนิพนธ์ ศรีสุวนันท์ เมื่อพูดคุยถึงอาการ พร้อมตรวจเช็คร่างกาย อ่านต่อ พิชิตหลอดเลือดหัวใจตีบ ด้วยหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ - คุณกึกก้อง เจียงพัฒนากิจ