โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการ ราคา
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก  อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่
1,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่
  + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)
2,400.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV  
2,200.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV
  + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

2,700.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV
  + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram

4,300.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV
  + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram
  + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

4,800.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ + Cobas HPV
  + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram

5,200.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
 ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ + Cobas HPV
  + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram
  + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่)

5,700.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
Cobas HPV คือการตรวจ HPV DNA ที่สามารถระบุถึงสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
การเตรียมตัว
    งดมีเพศสัมพันธ์ และการใช้ยาเหน็บบริเวณอวัยวะเพศ อย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ควรตรวจหลังจากประจำเดือนหมดสนิท ประมาณ 5 วัน 

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
- สามารถจอง - จ่ายได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 - 19:00 น.
  กรณีตรวจมะเร็งเต้านมร่วมด้วย เข้ารับบริการได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น./ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 15:00 น.

- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ สุขภาพสตรี (10498)
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
📢  โปรโมชั่นพิเศษ จอง-จ่าย SAVE กว่า เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + Cobas HPV + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ + Cobas HPV + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก + อัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ + Cobas HPV + ตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่อง Digital Mammogram + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้ใหญ่) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน