รักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ Radio Frequency Ablation (RFA)
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
22-พ.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
โปรแกรม
จำนวนวัน
ราคา
  รักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ Radio Frequency Ablation (RFA)2 วัน 1 คืน
95,000 บาท/ ข้าง
  รักษาเส้นเลือดขอดด้วยคลื่นวิทยุ Radio Frequency Ablation (RFA)
2 วัน 1 คืน
 135,000 บาท/ 2ข้าง

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และบริการ
- สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถสอบถาม และนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ ศัลยกรรม (10437-8)
- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า