Best Seller 2023 Children วัคซีนป้องกันสุกใส
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-ส.ค.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
รายการตรวจราคา
วัคซีนป้องกันสุกใส Vacicella
*สำหรับอายุ น้อยกว่า 15 ปี
1,590.-/ 1 เข็ม
(รวมค่าบริการ ไม่รวมค่าแพทย์)

เงื่อนไขการรับบริการ
- ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ รวมค่าบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- จำหน่าย ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2566
- สามารถเข้ารับบริการ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- ไม่สามารถระบุแพทย์ได้
- เข้ารับบริการได้ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08:00-16:00 น.
- กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ที่ Call Center 1772 กด 2 กด 3 ต่อ วัคซีน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
- สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
**กรุณาแสดงเลข Order ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Best Seller 2023 Children วัคซีนป้องกันสุกใส (ไม่รวมค่าแพทย์) สำหรับอายุ น้อยกว่า 15 ปี สามารถเข้ารับบริการ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน