สิทธิพิเศษ... สำหรับลูกค้าผู้ถือประกัน
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
บริษัทประกัน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ผู้ถือประกันทั่วไป

อาการของโรคแบบไหนที่เบิกประกัน
1. บริษัท เอไอเอ จำกัด คลิก


2. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด   
     (มหาชน) 
คลิ

3.  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) คลิก
1. Insurance Health Check Up           2023  คลิก


2. รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับ 
     ลูกค้าประกัน 
คลิก

3. Insurance Healthy MDRT
     คลิก
 
1. โรคระบบทางเดินอาหาร คลิก

2. โรคมะเร็งเต้านม คลิก

3. ระบบทางเดินปัสสาวะ คลิก 

4. โรคหัวใจ คลิก

5. โรคมะเร็งสตรี คลิก

6. โรคนิ่วในถุงน้ำดี คลิก
สิทธิพิเศษสำหรับ
ผู้ถือประกันสุขภาพ

ขั้นตอนการให้บริการลูกค้าประกันเบอร์โทรติดต่อแผนกการตลาดประกัน 3
1. ความซับซ้อนของโรค, 
เงื่อนไขของประกันแต่ละประเภท
"จะไม่ใช่เรื่องที่
คุณต้องกังวลอีกต่อไป" คลิก

2. Upgrade ห้องพัก
    "โดยไม่เก็บส่วนเกินค่าห้อง" คลิก


3. สิทธิพิเศษ MDRT 2022 คลิก

4. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
     ตัวแทนประกันชีวิต
     และที่ปรึกษาการเงิน คลิก


5. ส่วนลดสำหรับผู้ถือประกัน
     Priority คลิก
1. ความซับซ้อนของโรค,เงื่อนไขของ
     ประกันแต่ละประเภท "จะไม่ใช่เรื่องที่
     คุณต้องกังวลอีกต่อไป" คลิก 

2. อัตราค่าห้องพัก คลิก 

3. รูปห้องพัก อาคาร 1
     และอาคาร 4  คลิก

4. ประเมินการผ่าตัดก่อนผ่าตัด       
     คลิก
คุณสุพจน์ สักกะโต
ผจก. แผนกการตลาดประกัน 3
รพ. เปาโล พหลโยธิน
02-271-7088 ต่อ 10004-5

Mobile&LineID : 092-859-4145
title ประกันอุบัติเหตุ
 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันอุบัติเหตุคู่กับบัตรประชาชน/ใบขับขี่
 • ค่ารักษาครอบคุมวงเงินตามหน้าบัตร

ประกันกลุ่ม

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ค่ารักษาครอบคุมวงเงินตามหน้าบัตร

ประกันสุขภาพ

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพ/เลขที่กรมธรรม์
 • ค่ารักษาคุ้มครองตามผลประโยชน์แต่ละกรมธรรม์
title ประกันอุบัติเหตุ
 • กรณีได้รับอุบัติเหตทั่วไปควรมาพบแพทย์ภายใน 24 ชม.
 • กรณีได้รับอุบัติเหตุจากรถ เบื้องต้นใช้สิทธิ์ พรบ. ก่อน
 • กรณีรักษาต่อเนื่องสามารถใช้ประกันอุบัติได้ตามวงเงิน
 • กรณีรักษาต่อเนื่องจาก รพ.อื่นๆ มารักษาต่อใน รพ. ที่ 2 สามารถรักษาได้โดยการสำรองจ่ายตั้งเบิกผ่านตัวแทน
 • กรณีลืมนำบัตรประกันอุบัติเหตุมารพ. สามารถเช็ค Web ของแต่บริษัทได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • กรณีรักษาต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 52 สัปดาห์ (1ปี)
ประกันกลุ่ม
 • ครอบคุมการเจ็บป่วยจากสุขภาพ/อุบัติเหตุตามวงเงินหน้าบัตร
 • กรณีนอน รพ. Admit ความคุ้มค่ารักษาจะแสดงไว้บนหน้าบัตร
 • สามารถแฟกซ์เคลมค่ารักษาผ่านระบบบริษัทได้ทันที

title ประกันสุขภาพ
 • กรมธรรม์จะมีผลความคุ้มครองหลังจากอนุมัติไปอีก 30 วัน
 • กรณีเจ็บป่วยหลังจากวันที่ประกันอนุมัติ 30 วันไปแล้ว (สำรองจ่าย ตั้งเบิก)
 • กรณีที่บริษัทประกันให้สำรองจ่าย (ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทปฏิเสธค่ารักษา) ซึ่งบริษัทขอตรวจสอบว่าโรคนั้นเป็นมาก่อนหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ และบริษัทตรวจเช็คแล้ว ถูกต้องตามเงื่อนไข บริษัทก็จะจ่ายเช็คตามผลประโยชน์
 • กรณีครบดิลการชำระเบี้ย แต่ยังไม่ได้ชำระ ยังสามารถใช้แฟกซ์เคลมค่ารักษาได้โดยสามารถชำระ แล้วส่งใบเสร็จไปพร้อมแฟกซ์เคลมส่วนที่ 2 ได้ตามปกติ
 • กรณีมีประกันสุขภาพหลายบริษัท ซึ่งสามารถเคลมได้ทุกฉบับ โดยแจ้งลำดับให้ รพ.
 • กรณีที่ทราบผลประโยชน์ค่าห้อง HS จะช่วยให้ทาง รพ. ประเมินค่าใช้จ่ายได้รวดเร็ว
 • กรณีมีการผ่าตัดต่างๆ สามารถให้ รพ. ทำเรื่องส่งให้บริษัทพิจารณาเบื้องต้นได้