สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าประกัน

1.สิทธิพิเศษ สำหรับตัวแทนประกันที่ติดคุณวุฒิ MDRT 2019  คลิก
2.สิทธิพิเศษบริษัทประกัน
    1.บริษัท เอไอเอ จำกัด
      - สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิก Prestige Club คลิก
    2.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

      - ตรวจสุขภาพ Smile Check up 
คลิก 
3.ประเมินค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าประกัน คลิก
4. สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรประกันสุขภาพโปรแกรม Insurance health check up คลิก

#สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ รพ.เปาโล พหลโยธิน

คุณสุพจน์ สักกะโต  Mobile : 092-859-4145  ID Line : 0928594145
title ประกันอุบัติเหตุ
 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันอุบัติเหตุคู่กับบัตรประชาชน/ใบขับขี่
 • ค่ารักษาครอบคุมวงเงินตามหน้าบัตร

ประกันกลุ่ม

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ค่ารักษาครอบคุมวงเงินตามหน้าบัตร

ประกันสุขภาพ

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพ/เลขที่กรมธรรม์
 • ค่ารักษาคุ้มครองตามผลประโยชน์แต่ละกรมธรรม์
title ประกันอุบัติเหตุ
 • กรณีได้รับอุบัติเหตทั่วไปควรมาพบแพทย์ภายใน 24 ชม.
 • กรณีได้รับอุบัติเหตุจากรถ เบื้องต้นใช้สิทธิ์ พรบ. ก่อน
 • กรณีรักษาต่อเนื่องสามารถใช้ประกันอุบัติได้ตามวงเงิน
 • กรณีรักษาต่อเนื่องจาก รพ.อื่นๆ มารักษาต่อใน รพ. ที่ 2 สามารถรักษาได้โดยการสำรองจ่ายตั้งเบิกผ่านตัวแทน
 • กรณีลืมนำบัตรประกันอุบัติเหตุมารพ. สามารถเช็ค Web ของแต่บริษัทได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • กรณีรักษาต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 52 สัปดาห์ (1ปี)
ประกันกลุ่ม
 • ครอบคุมการเจ็บป่วยจากสุขภาพ/อุบัติเหตุตามวงเงินหน้าบัตร
 • กรณีนอน รพ. Admit ความคุ้มค่ารักษาจะแสดงไว้บนหน้าบัตร
 • สามารถแฟกซ์เคลมค่ารักษาผ่านระบบบริษัทได้ทันที

title ประกันสุขภาพ
 • กรมธรรม์จะมีผลความคุ้มครองหลังจากอนุมัติไปอีก 30 วัน
 • กรณีเจ็บป่วยหลังจากวันที่ประกันอนุมัติ 30 วันไปแล้ว (สำรองจ่าย ตั้งเบิก)
 • กรณีที่บริษัทประกันให้สำรองจ่าย (ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทปฏิเสธค่ารักษา) ซึ่งบริษัทขอตรวจสอบว่าโรคนั้นเป็นมาก่อนหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ และบริษัทตรวจเช็คแล้ว ถูกต้องตามเงื่อนไข บริษัทก็จะจ่ายเช็คตามผลประโยชน์
 • กรณีครบดิลการชำระเบี้ย แต่ยังไม่ได้ชำระ ยังสามารถใช้แฟกซ์เคลมค่ารักษาได้โดยสามารถชำระ แล้วส่งใบเสร็จไปพร้อมแฟกซ์เคลมส่วนที่ 2 ได้ตามปกติ
 • กรณีมีประกันสุขภาพหลายบริษัท ซึ่งสามารถเคลมได้ทุกฉบับ โดยแจ้งลำดับให้ รพ.
 • กรณีที่ทราบผลประโยชน์ค่าห้อง HS จะช่วยให้ทาง รพ. ประเมินค่าใช้จ่ายได้รวดเร็ว
 • กรณีมีการผ่าตัดต่างๆ สามารถให้ รพ. ทำเรื่องส่งให้บริษัทพิจารณาเบื้องต้นได้