สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าประกัน

1.สิทธิพิเศษบริษัทประกัน
    1.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
      - ตรวจสุขภาพ Smile Check up 
คลิก 
     
- ตรวจปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ คลิก
2. สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรประกันสุขภาพโปรแกรม Insurance health check up คลิก
3. ผ่าตัดส่องกล้อง “ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน” คลิก
4.ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร คลิก
5.ประเมินค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าประกัน คลิก 
6. สิทธิพิเศษค่าห้อง สำหรับลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพ คลิก
7.สิทธิพิเศษ สำหรับตัวแทนประกันที่ติดคุณวุฒิ MDRT 2019  คลิก
8.สิทธิพิเศษ...สำหรับลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ คลิก
9.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIA PRESTIGE คลิก
10.
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับลูกค้าผู้ถือประกันสุขภาพ คลิก
11.แพ็กเกจ ผ่าตัดต้อกระจก สำหรับลูกค้าถือประกันสุขภาพ คลิก
12.
ความซับซ้อนของโรคและเงื่อนไขของประกันแต่ละประเภท "จะไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องกังวลอีกต่อไป" คลิก
13.สิทธิพิเศษ...สำหรับสุภาพสตรีลูกค้าผู้ถือประกัน คลิก

#สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ รพ.เปาโล พหลโยธิน

คุณสุพจน์ สักกะโต  Mobile : 092-859-4145  ID Line : 0928594145
title ประกันอุบัติเหตุ
 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันอุบัติเหตุคู่กับบัตรประชาชน/ใบขับขี่
 • ค่ารักษาครอบคุมวงเงินตามหน้าบัตร

ประกันกลุ่ม

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ค่ารักษาครอบคุมวงเงินตามหน้าบัตร

ประกันสุขภาพ

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/ใบขับขี่
 • แสดงบัตรประกันสุขภาพ/เลขที่กรมธรรม์
 • ค่ารักษาคุ้มครองตามผลประโยชน์แต่ละกรมธรรม์
title ประกันอุบัติเหตุ
 • กรณีได้รับอุบัติเหตทั่วไปควรมาพบแพทย์ภายใน 24 ชม.
 • กรณีได้รับอุบัติเหตุจากรถ เบื้องต้นใช้สิทธิ์ พรบ. ก่อน
 • กรณีรักษาต่อเนื่องสามารถใช้ประกันอุบัติได้ตามวงเงิน
 • กรณีรักษาต่อเนื่องจาก รพ.อื่นๆ มารักษาต่อใน รพ. ที่ 2 สามารถรักษาได้โดยการสำรองจ่ายตั้งเบิกผ่านตัวแทน
 • กรณีลืมนำบัตรประกันอุบัติเหตุมารพ. สามารถเช็ค Web ของแต่บริษัทได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • กรณีรักษาต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 52 สัปดาห์ (1ปี)
ประกันกลุ่ม
 • ครอบคุมการเจ็บป่วยจากสุขภาพ/อุบัติเหตุตามวงเงินหน้าบัตร
 • กรณีนอน รพ. Admit ความคุ้มค่ารักษาจะแสดงไว้บนหน้าบัตร
 • สามารถแฟกซ์เคลมค่ารักษาผ่านระบบบริษัทได้ทันที

title ประกันสุขภาพ
 • กรมธรรม์จะมีผลความคุ้มครองหลังจากอนุมัติไปอีก 30 วัน
 • กรณีเจ็บป่วยหลังจากวันที่ประกันอนุมัติ 30 วันไปแล้ว (สำรองจ่าย ตั้งเบิก)
 • กรณีที่บริษัทประกันให้สำรองจ่าย (ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทปฏิเสธค่ารักษา) ซึ่งบริษัทขอตรวจสอบว่าโรคนั้นเป็นมาก่อนหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ และบริษัทตรวจเช็คแล้ว ถูกต้องตามเงื่อนไข บริษัทก็จะจ่ายเช็คตามผลประโยชน์
 • กรณีครบดิลการชำระเบี้ย แต่ยังไม่ได้ชำระ ยังสามารถใช้แฟกซ์เคลมค่ารักษาได้โดยสามารถชำระ แล้วส่งใบเสร็จไปพร้อมแฟกซ์เคลมส่วนที่ 2 ได้ตามปกติ
 • กรณีมีประกันสุขภาพหลายบริษัท ซึ่งสามารถเคลมได้ทุกฉบับ โดยแจ้งลำดับให้ รพ.
 • กรณีที่ทราบผลประโยชน์ค่าห้อง HS จะช่วยให้ทาง รพ. ประเมินค่าใช้จ่ายได้รวดเร็ว
 • กรณีมีการผ่าตัดต่างๆ สามารถให้ รพ. ทำเรื่องส่งให้บริษัทพิจารณาเบื้องต้นได้