HBO THERAPY อีกหนึ่งวิธีดูแล รักษาด้วยออกซิเจนบรรยากาศสูง
15-ส.ค.-2565

       การเพิ่มปริมาณแรงดันบรรยากาศ จะทำให้ออกซิเจนละลายเข้าไปในพลาสมาได้มากขึ้น และสามารถเก็บออกซิเจนไปใช้งานในเนื้อเยื่อที่ร่างกายต้องการได้เยอะขึ้น จึงสามารถซ่อมแซม กระตุ้นให้มีการสร้างเส้นเลือดฝอยขึ้นใหม่ หรือสมานแผลได้เร็วยิ่งขึ้น เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี


+ ประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ เวชศาสตร์การบิน เวชศาสตร์การกีฬา และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เพื่อแนะนำแนวทางการบำบัดเฉพาะราย
+
ตรวจร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อม เช่น ปอด หัวใจ หู เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับการบำบัด
+
ดูแลโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน มีความรู้ในการใช้เครื่องออกซิเจนบำบัดภายใต้แรงดันสูงเป็นอย่างดี

โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการห้องปรับความดันสูง ประเภทเดี่ยว
เพื่อความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวขณะเข้ารับบริการ พร้อมร่วมดูแลตลอดระยะเวลาการบำบัดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ผ่านการอบรมเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คลินิกผิวพรรณและความงาม โทร 1772 กด2 กด3