เทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
31-ส.ค.-2566
title
จะดีกว่าไหม ถ้าคนที่คุณรักหายจากอาการปวด
บุคลิกดีขึ้น ขาที่เคยโก่งงอก็กลับมาตรง เดินได้ดีขึ้น
สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่มีข้อจำกัด

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty) ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้
    “ข้อเข่าเสื่อม” อาจไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงถึงชีวิต แต่ก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอยู่ไม่น้อย การผ่าตัดข้อเข่าเทียมจึงเป็นทางออกของการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรงหลังจากที่ผู้ป่วยไม่สามารถรักษาได้ด้วยการทำกายภาพ หรือรับประทานยาระงับปวด โดยเริ่มมีอาการจากข้อเข่าหลวมไม่มั่นคง ข้อหนาตัวขึ้นจากกระดูกงอกหนา ข้อโก่งงอผิดรูปชัดเจน เวลาเดินต้องกางขากว้างมากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคง มีอาการปวดรุนแรง ซึ่งการรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อมขั้นรุนแรงสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดนำส่วนผิวข้อเข่าที่เสื่อมออกแล้วทดแทนด้วยผิวข้อเข่าเทียม
นวัตกรรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Navigator)
    ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Navigator มาช่วยในการวางตำแหน่งของข้อเข่าเทียม ช่วยให้มีความแม่นยำสูงถึง 97% โดยระบบคอมพิวเตอร์จะทำการจำลองภาพ 3 มิติ ของข้อเข่าผู้ป่วยให้แพทย์เห็นได้ชัดเจนขณะทำการผ่าตัด ทำให้ได้รับข้อมูลอย่างละเอียดในการวางแผน ตัดแต่งผิวกระดูกข้อเข่า ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งผิวข้อเข่าเทียมลงบนผิวกระดูกข้อเข่าผู้ป่วยให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด ลดภาวะแทรกซ้อน แผลผ่าตัดเล็กลง และช่วยทำให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถปรับสมดุลของกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่าในขณะผ่าตัดได้ละเอียดขึ้นตลอดระยะเวลาผ่าตัดและเสียเลือดน้อย จึงทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว จึงเป็นนวัตกรรมการผ่าตัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นทางเลือกของการผ่าตัดที่สร้างความพึงพอใจและมีความคุ้มค่าในการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
ทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
    ก่อนการผ่าตัดแพทย์จะเตรียมความพร้อมด้านร่างกายผู้ป่วยด้วยการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติซักถามข้อสงสัย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยเข้าใจและพร้อมสำหรับการผ่าตัด โดยทีมวิสัญญีแพทย์จะเข้ามาร่วมวางแผนในการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วย ซึ่งจะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้ป่วย ระหว่างผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา มีการติดตามระบบการทำงานของร่างกายด้วยอุปกรณ์ทันสมัย เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต และระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วจนกว่าการผ่าตัดจะเสร็จสิ้น หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในห้องพักฟื้นจนปลอดภัย ก่อนย้ายกลับเข้าห้องพักผู้ป่วย หลังจากนั้น ทีมกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยดูแลเรื่องการทำกายภาพ พร้อมแนะนำท่าบริหาร เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สถาบันกระดูกและข้อ