ภาวะตัวเหลืองหลังคลอด
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
08-ม.ค.-2564
            ทารกตัวเหลืองเป็นผลจากเม็ดเลือดแดงหมดอายุขัย ซึ่งสารสีเหลืองที่เกิดขึ้นจะถูกทำลายที่ตับของเด็ก แต่ภาวะของตับยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ จึงทำให้สารสีเหลืองส่งอยู่ในกระแสเลือด มากน้อยขึ้นอยู่กับตับทำหน้าที่ได้ดีหรือไม่ ถ้าทำได้ไม่ดี สารสีเหลืองจะคั่งในกระแสเลือดมาก จนถึงระดับหนึ่ง จะเป็นพิษต่อเนื้อสมองทำให้สมองพิการ
ปกติทารกคลอดครบกำหนดร้อยละ 65 จะมีอาการตัวเหลืองจาง ๆ เมื่ออายุ 3-4 วันและจะจางหายไปโดยไม่ต้องรักษา แต่จะมีทารกส่วนน้อยที่จะมีภาวะผิดปกติ คือสีเหลืองบนผิวเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จนเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากตับยังทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ แพทย์จึงต้องเฝ้าระวัง ดูระดับความเหลือง โดยมีเครื่องมือวัดจากผิวหนัง หรือ ตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ ถ้ามีระดับความเหลือง(12-15) จะต้องได้รับการส่องไฟ เพื่อลดระดับความเสี่ยงลง ส่วนใหญ่ส่องไฟประมาณ 2-3 วันหรืออาจมากกว่านั้น

วิธีช่วยให้ระดับความเหลืองไม่สูงขึ้นมาก
             ต้องพยายามให้นมแม่ให้ทารกได้มากพอ เพื่อให้มีกากอุจจาระเพียงพอเพื่อดูดซับสารสีเหลือง ให้ถูกขับถ่ายออกมาในลำไส้เล็ก และถูกขับจากร่างกายไป นพ.ทนงศักดิ์ เตรียมชัยศรี กุมารแพทย์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน

ศูนย์กุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 3 โทร. 02-2717000 ต่อ กุมารเวช