พิมพ์ฟันดิจิตอล INTRAORAL SCANNER & CAD/CAM บอกลาปัญหาพิมพ์ฟันแบบเดิมๆ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
24-มี.ค.-2565
     ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกรณีต่างๆ ที่ต้องพิมพ์ฟัน ด้วย Intraoral Scanner ร่วมกับ CAD/CAM ไม่ทำให้รู้สึกเจ็บ หรืออึดอัด รวมถึงใช้ระยะเวลาไม่นาน ก็ช่วยให้ได้ชิ้นงานที่ละเอียด และมีคุณภาพ เพิ่มคุณภาพของงานพิมพ์ฟัน และประหยัดเวลาการรักษาของทันตแพทย์ และผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

การพิมพ์ฟันดิจิตอลด้วย Intraoral Scanner และ CAD/CAM ดีกว่าเดิมอย่างไร
  • จากการเก็บรูปร่างฟันฟันแบบเดิม คือ การพิมพ์ปาก เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายภาพระบบดิจิตอลด้วย Intraoral Digital Scanner
  • จากเดิมที่ช่างทันตกรรมใช้แวกซ์ในการขึ้นรูปด้วยมือ เปลี่ยนเป็นการขึ้นรูปตกแต่งภาพด้วย Computer Aid Design และควบคุมโดยทันตแพทย์
  • การเหวี่ยงชิ้นงานจากแวกซ์ที่อาจเกิดข้อผิดพลาด เช่น รูพรุนในชิ้นงาน ฯลฯ มาเป็นการใช้ Milling Computer Aid Machinery ผลิตชิ้นงานได้ในวันเดียว

หัตถการที่จำเป็นต้องพิมพ์ฟัน

          1.ครอบฟัน ที่ต้องพิมพ์ฟันซี่เดียว หรือหลายๆ ซี่
          2. รากเทียม ที่ต้องพิมพ์ฟันให้มีความเที่ยงตรง และเก็บรายละเอียดชัดเจนทุกจุด
          3. จัดฟันแบบใส Invisalign ที่ต้องพิมพ์ทั้งปาก และห้ามเกิดฟองอากาศแม้แต่น้อย

กระบวนการพิมพ์ฟันด้วย Intraoral Scanner และ CAD/CAMจึงช่วยให้ผู้ที่มารับการรักษาสามารถรอรับชิ้นงานกลับบ้านได้ทันที จากที่ต้องใช้เวลาในการผลิตชิ้นงานนาน 5 - 7 วัน แม้แต่กรณีการจัดฟันแบบใส Invisalign ซึ่งจากเดิมต้องใช้เวลาในการส่งรอยพิมพ์ฟันไปยังแล็ปต่างประเทศเพื่อปรับแต่ง แก้ไข วางแผน และผลิตชิ้นงานประมาณ 2 สัปดาห์ เมื่อใช้ Intraoral Scanner แทนการพิมพ์ปาก ข้อมูลจะถูกส่งไปยังห้องแล็ปต่างประเทศทันที จึงปรับแต่ง แก้ไข วางแผน และผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วัน นับว่าช่วยลดเวลาการรอของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ทันตกรรมและรากเทียมดิจิตอล