Pain Management
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
13-ธ.ค.-2565

“โอ๊ย เจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน”  นั่นสินะ เราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมบางคนถึงยอมทนกับ “ความเจ็บปวด” ในเมื่อปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้ความเจ็บปวดจากการผ่าตัดกลายเป็นเรื่องเล็ก โดยเฉพาะการผ่าตัดบริเวณข้อเข่าและข้อสะโพก ที่เคยถูกมองว่าน่ากลัวก็เปลี่ยนไปด้วย Pain Management

 

ทำความรู้จัก Pain Management

       การจัดการความเจ็บปวด หรือ Pain Management คือวิธีรับมือกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ด้วยการใช้ยาระงับปวดในขั้นตอนการผ่าตัด รวมถึงหลังการผ่าตัดเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้คนไข้สามารถรับมือกับอาการปวดได้ โดยใช้แนวทางการจัดการความเจ็บปวด Pain Management นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาชาเฉพาะที่ การให้ยาระงับปวดแบบฉีด หรือรับประทาน ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการป่วย และแผนการผ่าตัด รวมถึงสภาวะและความต้องการของคนไข้ เพราะการผ่าตัดแต่ละชนิดจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดหลังผ่าตัดไม่เท่ากัน การวางแผนป้องกันและควบคุมความเจ็บปวด ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด จะช่วยให้การระงับอาการปวดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเจ็บปวดที่จัดการได้... หลายวิธี

       สำหรับวิธีการจัดการความเจ็บปวด จะใช้วิธีการ Multimodality คือเป็นการใช้ยาหลายตัว หรือวิธีการระงับปวดหลากหลายแบบ เพื่อที่จะสามารถระงับอาการปวดให้ได้ผลมากที่สุด ซึ่งการใช้เทคนิค หรือยาต่างชนิดที่ออกฤทธิ์แตกต่างกันจะมีข้อดี คือช่วยลดผลข้างเคียงของยาหรือวิธีการนั้นๆ ลง โดยที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการแก้ปวด ยกตัวอย่างถ้าให้มอร์ฟีนตัวเดียวอาการปวดของคนไข้อาจจะหายก็จริง แต่ก็จะทำให้มีอาการง่วง สะลึมสะลือ อาเจียน และไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ ส่งผลให้การฟื้นตัวช้า จึงได้มีการนำหลากหลายวิธีมาใช้ร่วมกัน เช่น แทนที่จะใช้มอร์ฟีนอย่างเดียว ก็อาจจะใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วย เช่น  NSAIDs หรือกลุ่มของยาพาราเซตตามอล

ผ่าตัดข้อเข่า ความเจ็บปวดที่บรรเทาได้...แล้ว

       การผ่าตัดข้อเข่า รวมถึงข้อสะโพกนับเป็นการผ่าตัดที่มีความเจ็บปวดค่อนข้างมาก หากเทียบกับส่วนอื่น เนื่องจากต้องผ่านอวัยวะส่วนต่างๆ ทั้งยังเป็นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหว จึงเป็นจุดที่มีความปวดมากอยู่แล้วโดยธรรมชาติ แต่การทำ Adductor Canal Block จะสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดดังกล่าวได้ เพราะเป็นการฉีดยาชาบริเวณต้นขาส่วนใน เพื่อให้ยาชาอาบที่กลุ่มเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณหัวเข่า สามารถพิจารณาฉีดได้ทั้งแบบฉีดครั้งเดียว หรือแบบต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดอาการปวดทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด หรือหากเลือกใช้วิธี Spinal Block ที่เป็นการฉีดยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป เนื่องจากอาการปวดหลังการผ่าตัดน้อยกว่า โดยหลังจากการผ่าตัดก็จะให้ยาแก้ปวดอื่นเสริม เป็นการใช้หลายวิธีร่วมกัน เพื่อช่วยให้คนไข้เจ็บปวดน้อยที่สุด ข้อดี คือ ช่วยให้คนไข้มีความสุขสบาย ไม่เจ็บปวดทรมานจากอาการปวด และฟื้นตัวได้ภายในเวลารวดเร็ว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ กระดูกและข้อ