โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 650.- (สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ AIA)
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
19-ก.ค.-2564 ถึง 01-พ.ย.-2564
เอไอเอ ผนึกกำลังโรงพยาบาลในเครือพันธมิตรกว่า 90 แห่ง สนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ราคาเริ่มต้นเพียง 650 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอและครอบครัว รวมถึงตัวแทนเอไอเอ (ผู้ที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป) รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ โดยสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับ 1,000 คะแนน

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

รายการราคา 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับผู้ใหญ่
** การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ควรเว้นระยะห่างก่อนหรือหลังฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 1 เดือน **

650.-
*รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  สำหรับเด็ก
650.-
*รวมค่าบริการแต่ไม่รวมค่าแพทย์


เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้สิทธิพิเศษจากบริษัทพันธมิตร
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าและตัวแทนเอไอเอ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ติดตาม เพียงเข้ารับบริการในวัน เวลา และโรงพยาบาลเดียวกัน
2. กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกก่อนเข้ารับบริการ
3. การรับสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ในราคาพิเศษ
ลูกค้าเอไอเอ: กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยกรมธรรม์เอไอเอ ในรูปแบบบัตรจริงหรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชัน AIA iServiceหรือ บัตรสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
ตัวแทนเอไอเอ:กรุณาแสดงใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือ นามบัตรตัวแทนเอไอเอหรือ บัตรประจำตัวคุณวุฒิ MDRT 2021 แก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2564
5. ผู้รับบริการเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ฉีดยา และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
6. สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้จะได้รับคะแนน 1,000 คะแนน ต่อรอบปีสมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้โดยสมาชิกขอรับคะแนนด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรผู้ให้บริการ กรุณาติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด
9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ เก็บสะสม แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่นได้
10. กรณีใช้บริการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือเงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้ใช้สิทธิเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อผู้ให้บริการ
11. โปรแกรมนี้สามารถเข้ารับบริการได้ที่เครือโรงพยาบาลเปาโล 4 สาขา(โชคชัย4,เกษตร,สมุทรปราการ,พระประแดง)

สอบถามรายละเอียด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 02-363-2000 ต่อ 4249
คุณอมรรัตน์ หยวกแย้ม เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์