-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Value For Life
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-ก.พ.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "Value For Life"

"เพราะสุขภาพที่ดี เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด"
เนื่องจากสุขภาพร่างกายหากไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง มักก่อให้เกิดโรคต่างๆ ที่อาจซ่อนอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวได้ ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่สามารถช่วยให้ตรวจพบรอยโรคเหล่านั้น และรักษา ป้องกันได้อย่างทันท่วงที


รายการตรวจSilver ชาย Silver หญิง 
Gold ชาย 
Gold หญิง
Gold Plus ชาย
Gold Plus หญิง
Platinum ชาย
Platinum หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
อายุ 30 ปีขึ้นไป
อายุ 40 ปีขึ้นไป
อายุ 50 ปีขึ้นไป
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
พบแพทย์เฉพาะทางตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ PV.by Gynecologist
พบแพทย์เฉพาะทาง โรคหัวใจCardioกรณีเลือกตรวจรายการที่เกี่ยวข้องกรณีเลือกตรวจรายการที่เกี่ยวข้อง 
พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์  Eye Examination
วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signs
✔ 


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMIตรวจประเมินระดับการมองเห็นโดยพยาบาลวิชาชีพ VA
รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
HbA1C
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
✔ 


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDLตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)
ตรวจการทำงานของตับ
Total Protein (Albumin+Globulin)
ตรวจการทำงานของตับ
Albumin
ตรวจการทำงานของตับ
Total Bilirubin
ตรวจการทำงานของตับ
Direct Bilirubin
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
ตรวจปัสสาวะUrine Examination
ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด
Calcium
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine
รายการตรวจด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
Chest X-ray
ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพตาดิจิตอล
Computerized visual field, CTVF
ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง 
X-ray Spine 
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา)
X-ray Both knee : AP lateral 

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพการแข็งตัวของหลอดเลือด
ABI
รายการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษเจาะลึกโรคเฉพาะทาง

เลือก 1 รายการ
เลือก 1 รายการ
เลือก 2 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
U/S Upper Abdomen


เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
U/S Lower Abdomen


เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือด
Calcium Scoring
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Ultrasound Pelvis

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจหามะเร็งเต้านม  Digital Mammogram   

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจตับอักเสบ เอ บี ซี รวม 5 รายการทางห้องปฏิบัติการ 
Hepatits
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
สิทธิพิเศษในโปรแกรม
คูปองอาหารว่างComplimentary Voucher
มูลค่า 150 บาท มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 300 บาท
มูลค่า 300 บาท
บริการบัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี
Paolo Member Card
Silver Card
Silver Card
Gold Card
Gold Card
Gold Card
Gold Card
Platinum Card
Platinum Card
โปรโมชั่นผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เฉพาะ ช่องทาง Offline เท่านั้น
-ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ราคา
2,500.-2,500.-4,500.-4,500.-
9,000.-
9,900.-
14,500.-
16,000.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
3. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี
4. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. ขอสงวนสิทธิ์โปรแกรมดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2567

8. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
Value For Life โปรแกรม Silver ชาย - +
Value For Life โปรแกรม Silver หญิง - +
Value For Life โปรแกรม Gold ชาย - +
Value For Life โปรแกรม Gold หญิง - +
Value For Life โปรแกรม Gold Plus ชาย - +
Value For Life โปรแกรม Gold Plus หญิง - +
Value For Life โปรแกรม Platinum ชาย - +
Value For Life โปรแกรม Platinum หญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ