-


โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

  • 123 หมู่ 8 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 02-363-2000 Fax : 02-389-4916
  • E-mail :