-
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SE Life 2024
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
02-เม.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SE Life 2024
โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับสมาชิก SE Life Diamond , SE Life Platinum 

                     รู้ก่อนป้องกันได้ การตรวจสุขภาพควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหารอยโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างการของคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ทางโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกอาคเนย์ ประกันชีวิต SE Life Diamond , SE Life Platinum  กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2567 ซึ่งรายการตรวจมีดังนี้


รายการตรวจP.1 Check UpP.2 MammogramP.3 ESTP.4 U/S WholeP.5 Thin / U/S LowerP.6 PSA / U/S Lower
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์
Physical Examination

ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ 
GYN


ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ 
Cardio


ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์
Surg


วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Glucose


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไม่ดี)
LDL


ตรวจปริมาณโปรตีนของตับ
Albumin


ตรวจสมรรถภาพของตับ
Globulin


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)


ตรวจการทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA


ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep Papsmear test


รายการตรวจเอกซเรย์
ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Test


ตรวจมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram-Both


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen 


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomen  


สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report 
✔ 
ราคา
2,290.-2,990.-
2,990.-
2,990.-
2,990.- 2,990.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาร่วมค่าแพทย์และค่าบริการ

2. เงื่อนไขการใช้บัตรกํานัลตรวจสุขภาพ อาคเนย์ประกันชีวิต ประจําปี 2567

การใช้บัตรกํานัลโปรแกรมตรวจสุขภาพ ปี 2567 SE Life Diamond และ SE Life Platinum

- ลูกค้าแสดงบัตรประชาชนพร้อมบัตรกํานัลตรวจสุขภาพ ปี 2567 และเลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพตามที่ (ระบุในหน้าบัตรกํานัลฯ (โปรแกรมที่ 1-6) โดยเลือกได้เพียง 1 โปรแกรม

- บัตรกํานัลนี้สามารถใช้แทนเงินสด มูลค่า 1,200 บาท ในโปรแกรมตรวจสุขภาพ ค่ายา ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ ค่าห้องพัก ค่าทันตกรรมได้ การตรวจสุขภาพนอกเหนือจากโปรแกรมการตรวจของบริษัทฯ ที่เกินวงเงินบัตรกำนัล ขอให้เรียกเก็บจากลูกค้า

3. สามารถใช้สิทธ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

4.นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1 โทร 02-363-2000 ต่อ 2310-2312


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club