-
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
21-มี.ค.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทย Smile Club

รู้ก่อนป้องกันได้ การตรวจสุขภาพควรตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหารอยโรคที่อาจซ่อนอยู่ในร่างกายของคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ทางโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกเมืองไทย Smile Club กับโปรแกรมตรวจสุขภาพปี 2566 ซึ่งรายการตรวจมีดังนี้


รายการตรวจSmile Healthy PlusExclusive Healthy Check up
Healthy Check up
Healthy Plus
Lady Plus
Gentleman PlusFemale
Male
1ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
2ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือด
CBC

3ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Glucose


4ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


5ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


6ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

7ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL

8ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกายTotal protein

9ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT


10ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT


11ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALK & Phosphatase


12ตรวจการทำงานของตับ
Albumin


13ตรวจการทำงานของตับ
Bilirubin (Total, Direct)


14ตรวจการทำงานของตับ
GGT (Gamma GT)


15ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


16ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


17ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


18ตรวจปัสสาวะUrine Examination


19เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
Chest X-ray


20ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


21ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง
U/S Whole Abdomen


22ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์
FT4 (Free T4)


23ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ 
TSH (Thyroid Stimulating Hormone)


24ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับAFP


25ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA


26ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
CA 19-9


27ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งปากมดลูก
Thin Prep PAP Test


28ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม
Digital Mammogram

29ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA

30ตรวจฮอร์โมนเพศชายTestosterone

31บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher
รายการตรวจสุขภาพเสริมราคา
Extra 1ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
(EST ) 

Extra 2 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง
(Ultrasound Whole Abdomen)

Extra 3 ตรวจฟัน ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์
(Smile Adult Dental <= 12 ปี) 
  

Extra 4 
ตรวจฟัน ขัดฟันและขูดหินปูน

(Smile Adult Dental > 12 ปี)

Extra 5 
ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram) 

Extra 6ตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
(Thin Prep PAP Test/Pap Smear)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ลูกค้าสามารถแลกคะแนนสะสมกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด และหลังจากยืนยันแลกคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกบัตรกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus ตามรายการที่ลูกค้าแลกคะแนน
2. ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิ จะได้รับกำนัลตรวจสุขภาพเมืองไทย Smile Healthy Plus และผู้ที่มีสิทธิในการตรวจจะต้องมีชื่อ-นามสกุล ระบุบนบัตรตรงกับบัตรกำนัลฯ
3. นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1 โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
4. ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประกันสัมพันธ์
โทร 02-363-2000 ต่อ 4249

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2310
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Facebook : Insurance Club
Line official account : PLS Paolo Club