-
สำหรับเด็กผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป  กับสิทธิพิเศษ Admit ไม่ต้องเสียส่วนเกิน
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
04-ม.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
สำหรับเด็กผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไป กับสิทธิพิเศษ Admit ไม่ต้องเสียส่วนเกิน

หมดกังวลกับค่าห้องส่วนเกิน สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้ารับการรักษาได้อย่างอุ่นใจ


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์เหมาจ่ายค่ารักษา เริ่มต้น 1 ล้านบาทขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษาประกันได้ตามปกติเท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องมีกรมธรรม์ค่าห้อง 1,500 บาท ขึ้นไป และสามารถเบิกค่ารักษาประกันได้ตามปกติ เท่านั้น
  3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าห้อง ICU , และค่าห้องผ่าตัด
  4. พักรักษาได้ที่ห้อง ตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  5. ผลประโยชน์และการคุ้มครองการรักษา Admit เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทประกัน และอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นผู้พิจารณา
  6. ยกเว้น ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคดังกล่าวและโรคที่ประกันยกเว้น
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการนอน Admit ไม่เกิน 3 วัน 2 คืน
  9. ระยะเวลาโครงการพิเศษสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club