-
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิต VIP BLA Check Up 2024
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
02-เม.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรมธรรม์ประกันชีวิต VIP BLA Check Up 2024
ตรวจสุขภาพประจำปี 2567 “สุขภาพดี ต้นทุนชีวิตที่ยั่งยืน”
                     บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้เอาประกันให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีนำมาซึ่งความพร้อมในการดำเนินชีวิตและมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่า บริษัทจึงมอบโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลผ่านช่องทางตัวแทนและมีเบี้ยประกันต่อปีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

รายการตรวจPrestige P.7 
ตรวจสุขภาพ 7 รายการ
Standard P.1
ตรวจสุขภาพ 18 รายการ 
Standard P.2 
ตรวจสุขภาพ 11 รายการ 
Standard P.3
ตรวจสุขภาพ 11 รายการ 
Standard P.4
ตรวจสุขภาพ 5 รายการ 
Standard P.5
ตรวจสุขภาพ 5 รายการ 
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์
Physical Examination

ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ 
Surg 


ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ 
GYN 


วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Glucose


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไม่ดี)
LDL


ตรวจปริมาณโปรตีนของตับ
Albumin


ตรวจสมรรถภาพของตับ
Globulin


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP (Alpha-Fetoprotine)


ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125


ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Thin Prep Papsmear test


รายการตรวจเอกซเรย์
ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


ตรวจมะเร็งเต้านม
Digital Mammogram-Both


ราคา
4,700.-2,400.-
2,700.-
2,700.-
2,000.- 3,700.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรตรวจสุขภาพ หรือหนังสือส่งตัวพร้อมบัตรประชาชน ณ ที่จุดบริการ
2. โปรแกรมนี้สามารถใช้บริการได้ที่เครือโรงพยาบาลเปาโล  4 สาขา
3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
4. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
5. กรณีที่มีผลการตรวจผิดปกติแพทย์แนะนำให้ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือจ่ายยารักษาพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามปกติ


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club