-
โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
29-ม.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567
โปรแกรมฝากครรภ์เหมาจ่าย

รายละเอียดฝากครรภ์เหมาจ่าย
รายการตรวจจำนวน (ครั้ง)
พบแพทย์สูติ-นรีเวช
9
รับการตรวจครรภ์ (ประเมินอายุครรภ์)
9
ตรวจหาโปรตีนและน้ำตาลในปัสสาวะ
9
ตรวจอัลตร้าซาวด์ 2D 9 ครั้ง
9
รับยาบำรุงครรภ์และแคลเซียม
9
ตรวจประเมินความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 1 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
1
ตรวจหาหมู่เลือด
1
ตรวจหาธาลัสชีเมีย
1
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
1
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
1
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
1
ตรวจหาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ
1
ตรวจน้ำตาล 50 กรัม
1
ตรวจประเมินความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 3 
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
1
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
1
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
1
ตรวจหาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ
1
วัคซีน
จำนวน (เข็ม)
รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
2
ราคา19,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าวรวมแพทย์และค่าบริการแล้ว
2.กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3.ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
4.สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2201-2202
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn