-
โปรแกรมตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมเต้านม
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
19-มี.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมเต้านม

รายการ
ราคา
ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมเต้านม 2,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
3. รณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี
5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567
6.  โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 30 มิถุนายน 2567
7. โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะที่ สาขาสมุทรปราการ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก ศัลยกรรมทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2145-2146

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมเต้านม - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ