-
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ สำหรับลูกค้าประกันชีวิต บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
04-ม.ค.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ

Package ตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าประกันชีวิต บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เพราะมีโรคหลายชนิดที่เกิดขึ้นที่ร่างกายไม่แสดงอาการ แต่แอบแฝงเป็นภัยเงียบคุกคามสุขภาพ การตรวจสุขภาพจึงมีเป้าหมายสำคัญ คือการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่โดยที่ร่างกายยังไม่แสดงอาการผิดปกติ และค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

  1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
  2. งดอาหาร - เครื่องดื่ม ก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
  3. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  4. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
  5. สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ


รายการตรวจสุขภาพ
ลำดับรายการตรวจProgram 1
(ช./ญ.)

Program 2
(ชาย)

Program 3
(หญิง)

1

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์

Physical Examination


2ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรีแพทย์
PV.by Gynecologist3

วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signs
4

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight
5

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
6เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray7ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar8ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N 9ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine 10ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid11ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol12ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride13ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
HDL14ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL-Cholesterol (Direct)15ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha Fetoprotein (AFP)16ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag17ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด
Glycated Hb (HbA1c)18ตรวจหามะเร็งลำไส้
Carcinoembryonic Antigen (CEA) 19ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
Prostatic Specific Antigen (PSA) 20ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน
Carbohydrate Antigen (Digestive Tract) (CA 19-9) 21ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)22ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)23ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC 24ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination25ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen26ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen27ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
Liquid Prep28บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucherราคา2,000.-3,500.-
3,500.-

เงื่อนไขการใช้บริการ

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต และผู้ติดตามเพียงแจ้งว่าได้รับทราบข่าวสารโปรแกรมตรวจสุขภาพจากช่องทางสื่อของ FWD
2.
กรุณานัดหมายล่วงหน้ากับโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
3. 
กรณีที่เข้ารับการตรวจเลือด กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มก่อนตรวจ 6-8 ชั่วโมง และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
4
. กรณีผลการตรวจผิดปกติ แพทย์แนะนำให้ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือจ่ายยารักษาพยาบาลอื่นๆ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
5. 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแพ็คเกจตรวจสุขภาพ หรือรายการตรวจสุขภาพ หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6
. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
7
. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วั้นนี้ - 31 ธันวาคม 2567
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club