-
โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง Healthy Choose Variety
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
28-มี.ค.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง Healthy Choose Variety

รายการตรวจเฉพาะทาง

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
U/S Upper Abdomen
2,200.-
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
U/S Lower Abdomen
2,200.-
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Prep with U/S Pelvis2,200.-
ตรวจหามะเร็งเต้านม
Digital Mammogram with U/S Breast2,500.-
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST2,500.-
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงECHO2,500.-
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจCT Calcium Score2,500.-
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วนBone Dent 2 Part2,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี

6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฏาคม 2567
8. โปรแกรมนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
ตรวจหามะเร็งเต้านม - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - +
ตรวจหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ - +
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ