-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Lady สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
26-เม.ย.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Lady สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 


"สุขภาพดีอย่างมั่นใจ ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณผู้หญิง"

โปรแกรมตรวจสุขภาพราคา (บาท)
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Thin Pep + Ultrasound Pevis
2,590.-
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram + U/S Breast
2,590.-
ตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้อง ส่วน
Ultrasound  Abdomen  1 Part
อัตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน1,900.-
อัตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium
Thin Pep + Ultrasound Pevis + Digital mammogram

***พิเศษ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium
รับเพิ่ม ชุดตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,200 บาท

รายการชุดตรวจสุขภาพ
● ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
● ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
● ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine
● ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)
● ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL
● ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)

4,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์เรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. เมื่อทำการชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้
5. โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
6. สามารถใช้บริการได้ที่สาขาที่ท่านเลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาที่เข้ารับบริการได้
7. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
8. ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567

9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
ตรวจมะเร็งเต้านมพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
ตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ส่วนบน) สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
ตรวจอัตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ส่วนล่าง) สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งหญิง Premium สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ