-
โปรแกรมผ่าตัด Healthy Choose Variety
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
03-เม.ย.-2567 ถึง 01-ก.ค.-2567
โปรแกรมผ่าตัด Healthy Choose Variety

รายการตรวจเฉพาะทาง

ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ข้างเดียวแบบส่องกล้องพักฟื้น 3 วัน 2 คืน150,000.-
ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกแบบส่องกล้อง
พักฟื้น 3 วัน 2 คืน
160,000.-
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
พักฟื้น 3 วัน 2 คืน 165,000.-
ผ่าตัดเต้านมทั้งเต้า
พักฟื้น 5 วัน 4 คืน  120,000.-
ผ่าตัดริดสีดวง
พักฟื้น 3 วัน 2 คืน 75,000.-
ผ่าตัดก้อนที่เต้านมไม่มีพักฟื้น (Day Case)19,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคานี้รวมค่าแพทย์ผ่าตัด แพทย์วิสัญญีและค่าบริการ
2. หากมีการนอนพักฟื้นเกินจากจำนวนวันที่ร.พ.กำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินในอัตราปกติ
3. กรณี เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ร.พ.จะคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
4. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 เท่านั้น
5. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 กรกฏาคม 2567
6. โปรแกรมนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก ศัลยกรรมทั่วไป อาคาร 1 ชั้น 1
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2145-2146
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2201-2202
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn