แพ็กเกจ รักษากระดูกพรุน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
09-เม.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563