ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI กระดูกสันหลัง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
01-ก.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563
รายการราคา
  ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI กระดูกสันหลังส่วนคอ
  
(ไม่รวมค่าฉีดสี)
7,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
  ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI กระดูกสันหลังส่วนเอว
 
(ไม่รวมค่าฉีดสี)
7,900.-
(รวมค่าแพทย์ และบริการ)
     
     การตรวจ MRI
เป็นการใช้สนามแม่เหล็ก และคลื่นวิทยุในการสร้างภาพเหมือนจริงของอวัยวะภายในร่างกาย ช่วยวิเคราะห์ และวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะกระดูก กล้ามเนื้อ ด้วยคอมพิวเตอร์ที่ให้รายละเอียดและความคมชัดสูง ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด และไม่มีอันตรายจากรังสีตกค้างในร่างกาย
   ทราบผลหลังการตรวจ...3-4 ชั่วโมงหลังการตรวจ
***ผู้เข้ารับการตรวจต้องมีใบสั่งแพทย์มาร่วมด้วย
หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และบริการ
- ราคาดังกล่าวเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
-
สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- เฉพาะสาขาพหลโยธิน (สะพานควาย) เท่านั้น
- สามารถนัดหมาย ได้ที่ 0-2271-7000 ต่อ กระดูกและข้อ (40129)
- การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล