ขลิบ อวัยวะเพศ (เด็ก) ชาย "ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว"
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
07-เม.ย.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563