พญ.ปวีณา วิมลวัตรเวที

Information Not found.

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 12:00
วัน เวลา
จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 13:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 15:00
พฤหัสบดี 13:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 19:00
เสาร์ 08:30 - 12:30