พญ.ปวีณา วิมลวัตรเวที

Information Not found.

วุฒิบัตร

-
วัน เวลา
จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 12:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 19:00
เสาร์ 08:30 - 12:30
อาทิตย์ 08:30 - 10:30
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Geriatric Rehabilitation Specialist Oregon, USA
Musculoskeletal Ultrasound (MSK)National Taiwan University
ประกาศนียบัตรฝังเข็มมหาวิทยาลัยเทียนจิน ประเทศจีน
เวชศาสตร์ฟื้นฟูการกลืน และส่องกล้องการกลืนมหาวิทยาลัยสุขภาพฟูชิตะ ประเทศญี่ปุ่น
Oregon Swallowing Rehabilitation 
Electrodiagnosis
Oregon, USA

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเรียกว่าเป็นแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตก็ว่าได้ เพราะเป็นการเล็งเห็นถึงปัญหาเล็กๆ แต่สำคัญของผู้ป่วยที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ต่อคุณภาพชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้ หากไม่ได้รับการรักษา เช่น หลังจากผู้ป่วยหายจากติดโรคแล้ว ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเราก็จะดูแลต่อ เพื่อให้คนไข้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีเท่าเดิม ก่อนกลับบ้าน เป็นต้น

 

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ดูหลายกลุ่มโรคหลากอาการ

  • การตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย  Electrodiagnosis การตรวจโดยใช้เครื่องตรวจไฟฟ้ามากระตุ้น

เพื่อให้การทำงานของเส้นประสาท ซึ่งมีความแม่นยำสูง การตรวจนี้จะช่วยในวินิจฉัยโรค

  • ในกลุ่มคนไข้ที่วินิจฉัยแยกโรคระบบประสาท และกล้ามเนื้อต่างๆ ได้ คุณหมอจะตรวจ

ประเมินการกลืนด้วยการส่องกล้อง ฝึกให้คนไข้กลืนได้ดีขึ้น ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตั้งแต่นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้การรักษาที่ดีที่สุดกับผู้ป่วย และด้วยคุณหมอปวีณา เป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีความสนใจในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการอัลตราซาวด์วินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นประสาท เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุกับการกลืน การส่องกล้องการกลืน โดยมีการสอนและทดสอบให้กลืนอาหารแล้วให้คนไข้สังเกตและฝึกตัวเอง ฝึกให้คนไข้ได้ใช้มุมในการกลืนที่เหมาะสม เพื่อให้รับประทานอาหารทางปากได้อย่างปลอดภัย ไม่สำลัก จะสามารถกลับฝึกต่อ และใช้ชีวิตที่บ้านได้อย่างมีคุณภ

  • การใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษ คุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัย และสั่งการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้

แต่ละราย เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

  • การดูแลคนไข้หลังผ่าตัด เมื่อหายจากโรคแล้ว แต่ยังต้องการการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาดี

ขึ้น โดยการฟื้นฟูจะแตกต่างกันไปแต่ก็เพื่อให้คนไข้กลับมามีภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน

  • รักษาโรคออฟฟิศซินโดรม
  • ฝังเข็มรักษาโรค โดยเฉพาะกลุ่มอาการปวดเรื้อรัง เพราะเป็นวิธีที่ทำให้ร่างกายเราหายได้

เอง โดยรับประทานยาน้อยที่สุด

ปัจจุบัน คนไข้กลุ่มที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเข้ามารับการรักษามากขึ้น ซึ่งคุณหมอยกตัวอย่างการรักษาว่า...

คำว่าออฟฟิศซินโดรมเป็นคำรวมๆ ที่มีกลุ่มโรคหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ ตึง เกร็ง กลุ่มโรคเส้นประสาทกดทับ อาการชาปลายมือ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ในคนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนนานๆ ก็มักมีอาการตึงคอ บ่า ไหล่ คำแนะนำในการรักษาคือปรับพฤติกรรม สอนการยืดกล้ามเนื้อที่ถูกต้อง การออกกำลังกายบำบัด หากยังไม่ดีขึ้นก็จะมีการรักษาเพิ่มเติม ตั้งแต่ทานยา ฉีดยา ฝังเข็ม อัลตร้าซาวด์ เพื่อรักษาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

รักษาคนไข้ ผสมผสานหลายศาสตร์

นอกจากการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้ว คุณหมอปวีณา ยังให้การดูแลสุขภาพของนักกีฬา มีการให้ความรู้ในการฟื้นฟูร่างกายเมื่อเกิดการบาดเจ็บในแบบต่างๆ รวมไปถึงฝึกกำลังกล้ามเนื้อในแบบฉบับนักกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกาย และด้วยคุณหมอได้ศึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยมาด้วย จึงได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำ และดูแลคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแลตนเอง ทั้งในด้านการรับประทานอาหารที่ดี และเหมาะสม การพักผ่อน รวมถึงการออกกำลังกาย

เวลารักษาคนไข้ หมอจะตั้งต้นจากตัวเอง คิดเสมือนว่าหากเป็นตัวเรา พ่อ แม่ ญาติ พี่น้องเรา เราจะรักษาอย่างไร ใช้วิธีไหน เพื่อใช้วิธีที่เหมาะสมที่สุด หมออยากเห็นคนไข้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข กลับไปมีคุณภาพชีวิตที่ดี การให้เวลาคนไข้อย่างเต็มที่ด้วยความจริงใจและเป็นกันเอง จะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ รู้สึกผ่อนคลาย เกิดความร่วมมือในกระบวนการรักษาอย่างเต็มใจ และมีประสิทธิภาพ การดูปัจจัยอื่นๆ ของคนไข้ประกอบด้วย ทำให้มองปัญหาอย่างรอบด้าน และจะคิดเสมอว่าคนไข้เดินเข้ามาหาจะได้อะไรกลับไปบ้าง