“การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า” หนึ่งทางเลือกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
11-เม.ย.-2565
title ข้อเข่าเป็นอวัยวะที่พบการเสื่อมได้มากที่สุด ในคนที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มีผลทำให้รบกวนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย
ทำไม…ต้อง “ฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่า”

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวข้อเข่านั้นเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในกรณีที่รับประทานยาหรือทำกายภาพบำบัดแล้วอาการไม่ดีขึ้น ซึ่งโดยปกติในข้อเข่าระหว่างกระดูกผิวข้อจะมีน้ำไขข้อที่มีความหนืดแทรกอยู่ คอยทำหน้าที่เป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงข้อ ช่วยให้เกิดความหล่อลื่นและลดแรงกระแทก ลดการเสียดสีลง
อายุการใช้งานนาน…ทำให้ข้อเข่าเสื่อมสภาพ
ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเกิดจากการใช้งานข้อต่อเนื่องยาวนานจนทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อสึกกร่อน น้ำเลี้ยงบริเวณข้อเข่าลดน้อยลง ผู้ป่วยจึงมีอาการเจ็บปวดข้อขณะเคลื่อนไหว เข่าผิดรูปโก่งงอ ส่งผลต่อคุณภาพในชีวิตประจำวันปัญหาข้อเข่าเสื่อมสามารถพบได้ในผู้สูงอายุเฉลี่ย 50-60 ปีขึ้นไป แต่ในปัจจุบันมีแนวโน้มพบได้เร็วขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมผิดๆ ในการดำเนินชีวิต เช่น น้ำหนักตัวมาก ชอบนั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ คุกเข่า ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเสื่อมของข้อเข่าเร็วขึ้น

การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวหัวเข่าฉีดอย่างไร
?
แพทย์จะทำการฉีดยาเข้าข้อเข่าที่มีอาการปวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3-5 สัปดาห์หลังฉีดผู้ป่วยสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ช่วยลดการปวด มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และปรับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ภายในข้อให้ดีขึ้นเมื่อฉีดครบอาการหายปวดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 6 เดือน – 1 ปี  ขึ้นอยู่กับความรุนแรง และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น(ผลการรักษาจะดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าเริ่มรักษาเมื่อใด หากเริ่มรักษาตั้งแต่ข้อเสื่อมระยะแรกๆก็จะทำให้ข้อคงสภาพอยู่ได้นาน) สารที่ใช้ในการฉีด คือ สาร Hyaluronic Acid (HA) เป็นสารที่มีอยู่ในน้ำข้อของมนุษย์ มีลักษณะเหนียว และยืดหยุ่นทำให้ลดแรงกดและแรงกระแทกข้อต่างๆ โดยเฉพาะผิวกระดูกข้อเข่า

ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการรักษาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
ก่อนเข้ารับการรักษาแพทย์จะทำการซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวหัวเข่าไม่แนะนำในผู้ที่ข้อมีการติดเชื้อหรือเป็นโรคผิวหนังในบริเวณที่ฉีดยา การฉีดน้ำหล่อลื่นผิวหัวเข่าไม่ได้ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย อาจพบเพียงอาการปวด บวม แดง ได้บ้างเหมือนการฉีดยาทั่วไปซึ่งอาการดังกล่าวสามารถหายได้เอง หรืออาจใช้น้ำแข็งประคบเพื่อช่วยให้อาการดังกล่าวหายเร็วขึ้น และหลังฉีดยาแนะนำให้พักการใช้ข้ออย่างน้อย 2 วัน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ สถาบันกระดูกและข้อ