3D Printing
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
29-พ.ย.-2566
       “ผ่าตัดสมอง” เรื่อง (ที่แค่ได้ยินก็) สยองของใครหลายๆ คน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะคิดแบบนั้น เพราะที่ผ่านมาเราอาจยังไม่รู้จักกับ “การผ่าตัดปิดกะโหลก แบบ 3D Printing” หรือใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เข้ามาเป็นนวัตกรรมการรักษาคนไข้ทางสมอง ที่สามารถจบกระบวนการทั้งหมดได้ภายในโรงพยาบาล ช่วยประหยัดเวลาในการผ่าตัด รวมถึงการพักฟื้น และผู้ป่วยยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว เรียกว่าทำให้การผ่าสมอง ไม่ใช่เรื่องสยอง... อีกต่อไป
3D Printing ดียังไง?

       3D Printing หรือการผ่าตัดปิด และซ่อมแซมกะโหลกศีรษะส่วนที่หายไป ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตินี้ เป็นการยกระดับการผ่าตัดของวงการแพทย์โดยใช้การทำงานของเครื่องพิมพ์นวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วยให้การผ่าตัดปิดกะโหลกแบบเฉพาะรายเป็นเรื่องง่ายและมีความสวยงาม พอดีกับรูปทรงกะโหลกของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังตรงตามสรีระเดิมมากที่สุด เพื่อลดระยะเวลา ลดความเจ็บปวดจากการผ่าตัด รวมถึงทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดูแลช่วยเหลือตัวเองได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก 3D Printing สามารถช่วยสร้างชิ้นงานรูปทรงอวัยวะต่างๆ ได้อย่างละเอียด และสามารถผลิตอุปกรณ์ที่มีขนาดและรูปร่างเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลได้แม่นยำ
       นอกเหนือจากกะโหลกศีรษะเทียมแล้ว ยังรวมถึงกระดูกใบหน้า (Maxillofacial Bone) ขากรรไกร (Mandible) เช่น ผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกในส่วนกะโหลกศีรษะ กระดูกใบหน้าหรือขากรรไกร ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและกระดูกใบหน้า ตลอดจนยังสามารถพัฒนาการสร้างอวัยวะเทียมอื่นๆ เช่น แขนเทียม และขาเทียมสำหรับผู้พิการบางราย เพื่อให้รองรับกับส่วนที่ขาดหายไปอย่างพอดีอีกด้วย
การรักษาแบบไหนเหมาะจะใช้ 3D Printing
       ด้วยเหตุที่การผ่าตัดกะโหลกเทียมเสมือนจริง 3D Printing นี้ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล ให้ความแม่นยำสูง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย เพื่อทำให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างสวยงามแบบไร้บาดแผล จึงเป็นทางเลือกในการรักษาที่น่าสนใจ
ผู้ป่วยทางสมอง เฉพาะกลุ่ม
              • ผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดนำกะโหลกศีรษะออกไป เช่น ภาวะสมองบวม รับอุบัติเหตุรุนแรง เนื้องอกกะโหลกและสมอง
              • ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดนำกะโหลกศีรษะออกไป
              • ผู้ป่วยที่ประสบปัญหาภาวะขมับด้านหน้าบุ๋ม (Anterior Temporal Hollowing) จากการผ่าตัดสมอง หรือกะโหลกศีรษะบริเวณใบหน้า
การทำงานของ 3D Printing กับขั้นตอนการรักษา
       ในส่วนของการรักษาผู้ป่วยผ่าตัดสมอง แพทย์จะพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นจึงใช้การ X-Ray คอมพิวเตอร์สมองด้วยเครื่อง High Resolution เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนที่มีอยู่ และส่วนที่หายไป ก่อนจะมาถึงขั้นตอนที่จะต้องใช้การรักษาด้วย 3D Printing ซึ่งมีลักษณะการทำงานโดยใช้ Software สามมิติ (3D) ในการจำลอง เพื่อนำข้อมูลเข้าเครื่องพิมพ์ สามมิติ 3D หลังจากนั้นเครื่องจะทำการพิมพ์ต้นแบบ และแม่พิมพ์กะโหลกให้ออกมาเป็นชิ้นงาน ต่อมาจึงนำวัสดุที่ได้ ไปผ่านขั้นตอนการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) สุดท้ายจึงค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วย เพื่อทำการผ่าตัดเป็นลำดับต่อไป

       โดยศูนย์โรคระบบประสาทและสมอง ได้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์ผ่าตัดปิดกะโหลกด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 3D Printing เข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางสมอง ร่วมกับทีมแพทย์ชำนาญการเฉพาะทาง เพื่อให้การดูแลรักษาครอบคลุมโรคทางสมองและระบบประสาท ให้สมกับความตั้งใจที่ว่า “ทุกความซับซ้อนเราพร้อมดูแล”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โทร. 1772 ต่อ ระบบประสาทและสมอง