นพ.กิตติชัย มงคลกุล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.จิรพงษ์ ฤกษนันทน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.จิรัชย์ สอาดไพร
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นัดหมายแพทย์
นพ.เจษฏา อดุลย์เดช
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดส่องกล้อง Sport Medicine and Arthroscopic Surgery

นัดหมายแพทย์
นพ.เฉลิมพล กินรี
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.ไชยเชษฐ เนตรสว่าง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.ฐกฤต ชมภูแสง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ข้อเข่าและข้อสะโพก Arthoplasty

นัดหมายแพทย์
นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านกระดูกสันหลัง

นัดหมายแพทย์
นพ.ณรงค์ภพ ชุ่มสวัสดิ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.ณัฏฐากร วิริยานุภาพ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ทองฉัตร อติวรรณกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์
นพ.เทวินทร์ ชวนะปราณี
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนาสนธิ์ ธรรมกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคติดเชื้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรนันท์ สรรพจิต
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินอาหารและตับ

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรพงษ์ ทิพยกานนท์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีรภาพ กิจจาวิจิตร
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

แพทย์ระบบประสาทและสมอง

นัดหมายแพทย์
นพ.ธีระชัย คูหะเปรมะ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

กุมารเเพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.นิพนธ์ ศรีสุวนันท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.บรรเทิง ถนัดพจนามาตย์
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านระบบทางเดินปัสสาวะ

นัดหมายแพทย์
นพ.บัลลังก์ มุ้ยเผือก
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ.บุรณศักดิ์ ศรีสินรุ่งเรือง
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นัดหมายแพทย์
นพ.ปกรณ์ จิตรชัยวรพันธ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4

อายุรแพทย์

นัดหมายแพทย์