พญ. ทัตติญา สีมะสิงห์ / Thattiya Simasinha, M.D.

ศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศัลยศาสตร์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00