v
v
** หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มนี้สามารถนัดได้เฉพาะ รพ.เปาโล เกษตร เท่านั้น
2. การลงทะเบียนนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้าจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการติดต่อกลับทาง E-mail (เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปค่ะ)
3. การนัดตรวจสุขภาพผ่านทางเว็ปไซด์ต้องทำการ นัดล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
4. กรณีนัดตรวจสุขภาพเร่งด่วนหรือมีข้อสงสัยโทร 02-1500-900